Noord-Holland Sterker & Socialer

De Partij van de Arbeid doet wat nodig is. We helpen Noord-Holland uit de crisis te komen en werken aan de provincie van morgen. Waar banen zijn voor jong en oud. Waar iedereen betaalbaar kan wonen, het openbaar vervoer toegankelijk is en de omgeving schoon. Voor dat Noord-Holland doet het er meer dan ooit toe wie de besluiten neemt. Er is een politiek nodig die liever zorgt voor meer banen dan voor meer asfalt. Die pal staat voor solidariteit met elkaar en voor een provincie waar iedereen zich thuis voelt. Steun daarom de Partij van de Arbeid.

PvdA gedeputeerde Adnan Tekin krijgt natuurprijs ‘Knoop in de Zakdoek’

12 januari 2017
Foto Foto door Johan Stuart

Onze kersverse gedeputeerde Adnan Tekin heeft de ‘Knoop in de Zakdoek’ in ontvangst genomen tijdens de nieuwjaarsreceptie van de natuurbeherende organisaties. Met deze prijs moedigen de natuurbeheerders de winnaar aan om goede voornemens uit te spreken over het behoud en ontwikkeling van natuur. Adnan ontving de “Knoop in de Zakdoek” uit handen van Riena Tienkamp,

lees verder »

Ernstjan van Doorn winnaar Duurzame Donderdag bijdrage 2016

12 januari 2017

In het afgelopen jaar hebben verschillende auteurs een bijdrage geleverd aan de wekelijkse rubriek ‘Duurzame Donderdag’op deze website. Aan het einde van het jaar hebben we een selectie gemaakt van de 10 leukste, beste en vermakelijkste bijdragen. De gebruikers van deze site konden hun stem uitbrengen op deze 10 bijdragen die streden om de titel Duurzame Donderdag

lees verder »

PvdA NH stelt vragen na drastische verlaging social return in OV-Concessie

9 januari 2017

Op 13 september 2016 hebben gedeputeerde staten het Definitief Programma van Eisen voor de OV-concessie Noord-Holland Noord vastgesteld. Onze fractie was niet blij te constateren dat dit Definitief Programma op bepaalde onderdelen afwijkt van het Ontwerpprogramma van Eisen van 29 maart 2016 en dat de eis voor social return hierin is verlaagd van 5 %

lees verder »

De laatste dagen op kamp Kara Tepe, Lesbos

door Rina van Rooij op 16 december 2016

Het harde werken eist ook een beetje zijn tol. We raken vermoeid,  maar toch gaan we stug door want er is nog zoveel werk te doen en eigenlijk willen we elke minuut die we hier zijn ten volle benutten. We leren de mensen beter kennen. Ik weet dat het gek klinkt maar het voelt alsof

lees verder »

Valt hobbyjacht te stoppen?

door Aukelien Jellema op 14 december 2016

In de Statenvergadering van 12 december jl. stond het burgerinitiatief “Stop de hobbyjacht” op de agenda. De doorgeleiding van dit initiatief naar deze vergadering toe, ging via een opmerkelijke omweg. Niet één- maar tweemaal werd het initiatief besproken in de commissie Natuur-Landbouw-Milieu (NLM). Dat kwam omdat er aanvankelijk veel discussie in de commissie NLM werd

lees verder »

Coalitiepartijen PS vragen GS om duidelijker beleid recreatieschappen MRA

14 december 2016

Tijdens de Staten vergadering van afgelopen maandag hebben de coalitiepartijen PvdA, VVD, CDA en D66 een motie ingediend waarin zij pleitten voor een meer samenhangend beleid op het gebied van recreatie en natuur en meer betrokkenheid van gebruikers door ze te laten meedenken over beheer en inrichting. Veel recreatieschappen bevinden zich in zwaar weer en

lees verder »

Tweede kamerlid Henk Leenders spreekt in Castricum over Schiphol

12 december 2016

Op woensdag 14 december a.s. komt Tweede Kamerlid Henk Leenders (PvdA) om 20.00 uur naar Stichting Nieuw Geesterhage, Geesterduinweg 3, 1902 CB Castricum  om te spreken over de uitbreidingsplannen van Schiphol. Tevens zal de kersverse PvdA gedeputeerde Adnan Tekin, die Schipholzaken in zijn portefeuille heeft, aanwezig zijn. In zijn toespraak zal Henk Leenders ingaan op

lees verder »

Adnan Tekin geïnstalleerd als gedeputeerde PvdA NH

12 december 2016

Tijdens de laatste Gedeputeerde Staten vergadering van 2016 is Adnan Tekin (Amsterdam, 1972) vandaag geïnstalleerd als Gedeputeerde Natuur, Milieu, Schiphol en Arbeidsmarkt namens de PvdA. Na het plotselinge overlijden van Gedeputeerde Tjeerd Talsma op 1 november jl. droeg de PvdA Noord-Holland fractie Tekin unaniem voor de post van Gedeputeerde. Tekin werd in maart 2011 lid

lees verder »

Uitnodiging Gewestelijke Vergadering op 17 december

door Rian van Dam op 9 december 2016

Op zaterdag 17 december is er weer de traditionele vergadering over Jaarplan en Begroting. Ook komen actualiteit en ledendemocratie aan de orde. In het kader van de ledendemocratie hebben alle leden in Noord-Holland stemrecht.  

lees verder »

Bericht vanaf Kamp Kara Tepe – dag 5

door Rina van Rooij op 8 december 2016

Ons Statenlid Rina van Rooij is op zaterdag 3 december op Lesbos aangekomen om daar vrijwillerswerk in een vluchtelingenkamp te doen. In haar verslagen vertelt ze over deze bijzondere ervaring. Inmiddels ben ik 5 dagen op Lesbos aan het werk in het vluchtelingenkamp Kara Tepe. De eerste dagen waren indrukwekkend. Je maakt je van tevoren

lees verder »