Noord-Holland Sterker & Socialer

De Partij van de Arbeid doet wat nodig is. We helpen Noord-Holland uit de crisis te komen en werken aan de provincie van morgen. Waar banen zijn voor jong en oud. Waar iedereen betaalbaar kan wonen, het openbaar vervoer toegankelijk is en de omgeving schoon. Voor dat Noord-Holland doet het er meer dan ooit toe wie de besluiten neemt. Er is een politiek nodig die liever zorgt voor meer banen dan voor meer asfalt. Die pal staat voor solidariteit met elkaar en voor een provincie waar iedereen zich thuis voelt. Steun daarom de Partij van de Arbeid.

Tjeerd Talsma legt functie tijdelijk neer

door Xander den Uyl op 23 september 2016

Deze week heeft Tjeerd Talsma, PvdA gedeputeerde in de provincie Noord-Holland voor natuur, milieu, arbeidsmarkt en Schiphol, ons laten weten dat hij zijn functie wegens ziekte tijdelijk neer zal leggen. Zijn portefeuille zal voorlopig door de andere gedeputeerden worden waargenomen. Onze fractie wenst Tjeerd en zijn familie veel sterkte toe in de komende tijd.

lees verder »

Duurzame donderdag: 100 dagen afvalvrij

door Rina van Rooij op 22 september 2016

Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Dat is een uitspraak die ik in mijn jeugd (ja, laaaang geleden) vaak mijn moeder hoorde zeggen. Toen ik een aantal maanden geleden de oproep van de Gemeente Purmerend zag om mee te doen aan een proef om 100 dagen afvalvrij te leven, dacht ik er even aan terug.

lees verder »

Water in de stad

door Aukelien Jellema op 19 september 2016

PvdA’s Lokaal Bestuur organiseerde afgelopen zaterdag een bijeenkomst over het thema “Water in de Stad”. Dertig partijgenoten vanuit gemeenteraden, diverse Provinciale Staten maar vooral uit de verschillende Waterschappen kwamen naar Utrecht om met onze Tweede Kamerleden Lutz Jacobi en Henk Leenders over veranderend klimaat en water(berging) in de stad te praten. Adaptatiestrategie                                                                                                                                               Een tweetal korte

lees verder »

PvdA NH verwelkomt adviezen klimaat onderzoek als eerste stap naar een schonere provincie

door Sandra Doevendans op 15 september 2016

Tijdens de Statencommissie vergadering van de commissie  Economie, Energie en Bestuur (EEB)  van vanavond heb ik Gedeputeerde Staten (GS)  bedankt voor het uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijkheden om onze provincie meer klimaatneutraal te maken en gezegd dat de PvdA fractie tevreden is. Dit onderzoek werd ingesteld naar aanleiding van een motie die ik

lees verder »

Duurzame donderdag: Tel mee tijdens de nationale fiets telweek!

door Sandra Doevendans op 15 september 2016

Het is weer tijd voor ‘Duurzame Donderdag’  met vandaag speciale aandacht voor het tellen van fietsen. Er is al veel kennis over hoeveel auto’s er per dag in ons land rondrijden en hoeveel mensen zich dagelijks per OV verplaatsen. Vreemd genoeg is er in dit land vol fietsgekken geen kennis over de hoeveelheid fietsen we

lees verder »

Fractie PvdA NH uit haar zorgen over laatste ontwikkelingen omtrent Pallas project

door Adnan Tekin op 14 september 2016

Deze week trokken een aantal nieuwsberichten onze aandacht die wellicht invloed hebben op de bouw van Pallas. Eén van die nieuwsberichten ging over de veiligheid van de huidige hoge flux reactor in Petten. Hierover hebben de statenleden op maandag 12 september jl. in de commissie Economie, Energie en Bestuur (EEB) met elkaar van gedachten gewisseld

lees verder »

PvdA fractie NH zwengelt discussie toekomst recreatieschappen aan

14 september 2016

De PvdA fractie Noord-Holland heeft vandaag een notitie over de toekomst voor de recreatieschappen in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) voorgelegd aan de Statencommissie Economie, Energie en bestuur (EEB) waarin zij o.a. pleiten voor een meer samenhangend beleid voor de 4 recreatieschappen in het gebied en een grotere betrokkenheid van de gebruikers. Het betreft hier

lees verder »

Ledenbijeenkomst 21 september pilot PvdA Amsterdam en PvdA Noord-Holland

14 september 2016

De besturen van PvdA Noord-Holland en van PvdA Amsterdam voeren een pilot uit om ervaring op te doen met de nieuwe ledendemocratie in de voorbereiding op de Politieke ledenraad van 24 september. 

lees verder »

Uitkomsten ledenpanel Pilot PvdA Amsterdam en Noord-Holland

14 september 2016

De besturen van PvdA Noord-Holland en van Amsterdam voeren een pilot uit om ervaring op te doen met de nieuwe ledendemocratie in de voorbereiding op de Politieke ledenraad van 24 september.

lees verder »

PvdA vraagt GS om opheldering opstelterrein Uitgeest

8 september 2016

PvdA Statenlid Marieke van Duijn  van de PvdA Noord-Holland fractie heeft vandaag vragen over het geplande opstelterrein bij Uitgeest ingediend voor de rondvraag aan gedeputeerde Elisabeth Post tijdens de vergadering van de Commissie Mobiliteit & Financiën van maandag 12 september a.s. Recent is door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu een keuze gemaakt voor de

lees verder »