Noord-Holland Sterker & Socialer

De Partij van de Arbeid doet wat nodig is. We helpen Noord-Holland uit de crisis te komen en werken aan de provincie van morgen. Waar banen zijn voor jong en oud. Waar iedereen betaalbaar kan wonen, het openbaar vervoer toegankelijk is en de omgeving schoon. Voor dat Noord-Holland doet het er meer dan ooit toe wie de besluiten neemt. Er is een politiek nodig die liever zorgt voor meer banen dan voor meer asfalt. Die pal staat voor solidariteit met elkaar en voor een provincie waar iedereen zich thuis voelt. Steun daarom de Partij van de Arbeid.


De kiezer kiest, hoe dan?

door Rian van Dam op 19 juni 2017

Op 8 juli 2017 organiseert het gewest Noord- Holland van de PvdA, op verzoek van diverse afdelingen, een workshop ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

lees verder »

Regiobijeenkomst PvdA NH over omgevingsvisie NH2050

door Rian van Dam op 13 juni 2017

‘Kom en bouw mee aan je omgeving’ Op 24 juni organiseert de PvdA Noord-Holland een bijeenkomst over de omgevingsvisie NH2050 De ochtend begint met een toelichting op de omgevingswet en de gevolgen daarvan voor de provincie en gemeenten, door Ton Bossink van het projectteam Omgevingsvisie NH.

lees verder »

Water en Groen in de stad belangrijk in de strijd tegen klimaatuitdagingen

door Rina van Rooij op 12 juni 2017

Op zaterdag 10 juni jl. vond de bijeenkomst “Water en Groen in de stad” plaats in Amsterdam Zuid-Oost. De bijeenkomst was georganiseerd door de PvdA Provinciale Staten fractie en de 3 waterschappen die actief zijn in Noord-Holland. De inzet was om te kijken wat onze lokale afdelingen mee kunnen nemen in hun verkiezingsprogramma over dit

lees verder »

PvdA NH Statenfractie blikt terug op haar eerste twee jaar

7 juni 2017

Iets meer dan twee jaar na de laatste Provinciale verkiezingen is het tijd voor onze fractie om de balans op te maken en terug te blikken naar wat we in de afgelopen twee jaar hebben bereikt en gedaan. Niet alleen kijken we terug naar wat we samen met onze coalitiepartners VVD, D66 en CDA in

lees verder »

Symposium ‘Hoe rijk is de Waddenzee?’

door Lars Voskuil op 31 mei 2017

Symposium ‘Hoe rijk is de Waddenzee?’ De eerste dag ondergedompeld in wetenschappelijke data, analyses, succesverhalen en punten van zorg. Over verslibbing en aanzanding, stijgende zeespiegels en dalende bodems en de stand van schelp- en schaaldieren en hun bevissing.

lees verder »

PvdA en D66 vragen GS over toekomst Hemwegcentrale

29 mei 2017

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van vandaag stelden de PvdA en D66 fracties mondelinge vragen aan Gedeputeerde Staten (GS) over de toekomst van de huidige terreinen van de Hemwegcentrale in Amsterdam. De Hemwegcentrale in Amsterdam is één van de vijf laatste kolencentrales in ons land. Deze centrales zijn zeer vervuilend omdat ze twee keer zoveel CO2

lees verder »

Kaderbrief 2018: Extra investeringen voor Noord-Holland

24 mei 2017

Gedeputeerde staten hebben vorige week hun kaderbrief gepubliceerd. Hierin wordt voortgebouwd op de ambitieuze keuzes uit het coalitieakkoord ‘Ruimte voor groei’ wat betreft werkgelegenheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Twee jaar na de vorming van de coalitie tussen PvdA, D66, VVD en CDA laat GS ons in de kaderbrief weten dat we er als provincie goed voor

lees verder »

Fietssymposium NH succesvol verlopen

door Marieke van Duijn op 22 mei 2017

Een middag waarop de energie bruisde, vele partijgenoten en andere geinteresseerden met verschillende achtergronden bij elkaar kwamen, met maar 1 doel: een fiets-aantrekkerlijkere provincie. Het was een succesvol symposium met een grote opkomst. Als statenlid vind ik fietsen een absolute prioriteit. Helaas ontbreekt in Noord-Holland goed beleid op het gebied van fietsen. Daarom organiseerden we

lees verder »

Duidelijke afspraken kustinrichting NH nodig!

door Nico Papineau Salm op 15 mei 2017

Op 19 juni staat het ‘Toekomstperspectief Noordzeekust’ geagendeerd voor de Provinciale Statencommissie Ruimte, Wonen en Water. De vertaling van het Nationale Kustpact dat de provincie in februari jl. heeft medeondertekend. 

lees verder »

Busvervoer in Noord-Holland rolstoel proof

9 mei 2017

De provincie gaat gemeenten oproepen haar bushaltes op te hogen en daarmee rolstoeltoegankelijk te maken. Tevens zal worden onderzocht of hiervoor opnieuw een subsidieregeling opengesteld kan worden. Deze toezegging deed gedeputeerde Post van mobiliteit na vragen van PvdA en CDA over de toegankelijkheid van het openbaar vervoer in de provincie. In de commissie Mobiliteit werd

lees verder »