Noord-Holland Sterker & Socialer

De Partij van de Arbeid doet wat nodig is. We helpen Noord-Holland uit de crisis te komen en werken aan de provincie van morgen. Waar banen zijn voor jong en oud. Waar iedereen betaalbaar kan wonen, het openbaar vervoer toegankelijk is en de omgeving schoon. Voor dat Noord-Holland doet het er meer dan ooit toe wie de besluiten neemt. Er is een politiek nodig die liever zorgt voor meer banen dan voor meer asfalt. Die pal staat voor solidariteit met elkaar en voor een provincie waar iedereen zich thuis voelt. Steun daarom de Partij van de Arbeid.

PvdA bezoekt platform Krommenie inzake verbinding A8/A9

door Nico Papineau Salm op 20 februari 2017

De rijksweg A8 eindigt momenteel bij de Nauernasche vaart waarna automobilisten via de provinciale wegen N203 en N246 door Krommenie/Assendelft worden geleid om vervolgens bij Uitgeest op de A9 uit te komen. Het gebrek aan een goede verbinding tussen de A8 en de A9  heeft al jaren grote nadelige gevolgen voor omwonenden: slechte luchtkwaliteit; geluidsoverlast;

lees verder »

Reizen door Noord-Holland Noord per bus

door Nico Papineau Salm op 17 februari 2017

Medio 2018 wordt de nieuwe concessie voor het busvervoer in Noord-Holland Noord van kracht.  Het gaat om het gebied boven de lijn Castricum – Hoorn tot en met Texel. 2018 lijkt nog ver weg, maar de komende maanden moet duidelijk worden hoe de dienstregeling, de samenwerking met buurtbussen en het vervoer op maat er uit

lees verder »

Windpark Westfrisia

door Rina van Rooij op 16 februari 2017

De Provincie heeft een inpassingsplicht voor dit windpark op grond van de Energie-wet. Als er aan de PRV(Provinciale Ruimtelijke Verordening) en andere wettelijke regels wordt voldaan, moet PS het PIP(Provinciaal Inpassingsplan) vaststellen. De vraag die op 6 februari in de vergadering van Provinciale staten voorlag was :  voldoet het PIP aan een goede ruimtelijke ordening

lees verder »

PvdA Noord-Holland pleit voor anoniem solliciteren

door Sandra Doevendans op 14 februari 2017

De PvdA Noord-Holland heeft een initiatiefvoorstel ingediend met als doel de gelijke kansen op de arbeidsmarkt te bevorderen. Er is veel talent aanwezig in onze mooie provincie, daar willen we gebruik van maken.

lees verder »

GS beantwoordt vragen PvdA over Social Return in OV Concessie NHN

8 februari 2017

Vorige maand berichtten wij op deze website dat PvdA Statenlid Nico Papineau Salm samen met leden van de Christen Unie –SGP en de SP vragen had ingediend over Social Return in de aanbesteding van de OV-concessie Noord-Holland Noord. De vragen zijn inmiddels door gedeputeerde staten beantwoord. Aanleiding voor het stellen van de vragen door de

lees verder »

Luchtkwaliteit langs A2 bij 130 km moet goed gemonitord worden!

door Nico Papineau Salm op 8 februari 2017

Minister Schultz heeft onlangs besloten dat er vanaf 1 januari 2018 130 km gereden mag worden op de rijksweg A2 tussen Utrecht en Amsterdam. In maart 2016 heeft de PvdA fractie in provinciale staten al aandacht gevraagd voor de gezondheid van de bewoners langs deze snelweg. De kans dat de luchtkwaliteit verslechterd bij 130 km

lees verder »

8 maart 2017 Internationale vrouwendag

7 februari 2017

De vrouwen in de Partij van de Arbeid (VIP) Haarlem organiseren, in samenwerking met VIP landelijk, vrouwendag in de provincie Noord-Holland.

lees verder »

PvdA en CDA NH vragen GS om actie rolstoeltoegankelijke buurtbussen

6 februari 2017

Tijdens de Provinciale Staten vergadering van vandaag hebben Marieke van Duijn en Nico Papineau Salm van de PvdA samen met Dennis Heijnen van het CDA een motie ingediend waarin zij Gedeputeerde Staten vragen om te onderzoeken of het provinciale buurtbusbeleid dusdanig aangepast kan worden zodat buurtbussen binnen redelijke termijn rolstoeltoegankelijk kunnen worden gemaakt. De PvdA

lees verder »

Lars Voskuil en Huseyin Erarslan geinstalleerd voor PvdA NH

6 februari 2017

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van vandaag is Lars Voskuil geïnstalleerd als lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland. Lars volgt Adnan Tekin op die op 12 december jl. is geïnstalleerd als PvdA Gedeputeerde Natuur, Milieu, Schiphol en Arbeidsmarkt. De opvolger van Lars als duo-commissielid is Huseyin Erarslan. Lars Voskuil uit Naarden was tot vandaag ons duo-commissielid

lees verder »

PvdA stelt vragen aan GS over de uitbesteding brug- en sluiswachters

door Xander den Uyl op 4 februari 2017

In de Statenvergadering van maandag aanstaande zal de PvdA fractie opnieuw mondelinge vragen stellen (mede namens SP en 50plus) aan Gedeputeerde Staten over de uitbesteding van de brug- en sluiswachters. Daarover is de afgelopen maanden veel te doen geweest. De bediening van bruggen en sluizen wordt sinds 2006 in beperkte mate gedaan door provinciaal personeel.

lees verder »