Noord-Holland Sterker & Socialer

De Partij van de Arbeid doet wat nodig is. We helpen Noord-Holland uit de crisis te komen en werken aan de provincie van morgen. Waar banen zijn voor jong en oud. Waar iedereen betaalbaar kan wonen, het openbaar vervoer toegankelijk is en de omgeving schoon. Voor dat Noord-Holland doet het er meer dan ooit toe wie de besluiten neemt. Er is een politiek nodig die liever zorgt voor meer banen dan voor meer asfalt. Die pal staat voor solidariteit met elkaar en voor een provincie waar iedereen zich thuis voelt. Steun daarom de Partij van de Arbeid.

Antwoord GS op vragen PvdA NH inzake onderzoeksreactor Petten

door Adnan Tekin op 13 oktober 2016

De PvdA fractie heeft al meermalen haar zorgen geuit over de veiligheidssituatie omtrent de onderzoeksreactor in Petten. Zo vroeg ik als woordvoerder Economische Zaken tijdens de laatste Provinciale Statenvergadering van 3 oktober jl. een interpellatiedebat aan om de groeiende onrust van omwonden en ondernemers over de veiligheid in Petten onder de aandacht te brengen bij

lees verder »

Duurzame donderdag: Geen olie/gas/zoutwinning in het Waddengebied!

door Rina van Rooij op 13 oktober 2016

Tijdens de laatste provinciale staten vergadering  van 3 oktober jl. werd de door mij  ingediende motie waarin ik GS opriep om schadelijke activiteiten in het Waddengebied te voorkomen met een meerderheid aangenomen. Tijdens de PS vergadering werd het Investeringskader Waddengebied 2016-2026 vastgesteld. Dit is een stuk van het Waddenfonds. Het Waddenfonds is een gemeenschappelijke regeling van de

lees verder »

Duuurzame donderdag door Jan van Betten oprichter van Nudge

6 oktober 2016

Afgelopen maandag was ik aanwezig bij het afscheid van Herman Wijffels als hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht. Hij hield een prachtige afscheidsrede, waarin hij o.a. vertelde dat onze klimaat-crisis toch vooral te danken is aan het feit dat we het zo goed gedaan hebben. Sinds de industriële revolutie is onze welvaart 80 keer zo

lees verder »

PvdA NH roept kabinet op tot actief informeren Noord-Hollanders veiligheid Petten

3 oktober 2016

De PvdA fractie Noord-Holland heeft er vandaag, in het door statenlid Adnan Tekin aangevraagde interpellatiedebat tijdens de PS vergadering, bij het college van Gedeputeerde Staten op aangedrongen dat zij druk uitoefent op het Kabinet om omwonenden van de onderzoeksreactor in Petten actief te informeren en veiligheid te garanderen. In de afgelopen weken waren er in

lees verder »

Ambitie fietstunnel HOV in ´t Gooi blijft boven tafel

3 oktober 2016

PvdA en GroenLinks bepleiten fietstunnel De ambitie voor de fietstunnel in Hilversum blijft overeind. Dat zegde gedeputeerde Post toe na vragen van de PvdA en GroenLinks. Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 3 oktober jl. bepleitten de Statenleden Marieke van Duijn (PvdA) en Servaz Van Berkum (GL) het belang van de geplande fietstunnel tussen

lees verder »

Tomatenteler Agro Care, op weg naar (nog meer) duurzaamheid

door Aukelien Jellema op 2 oktober 2016

De PvdA-fractie in onze Staten zet zich al jaren in voor het verduurzamen van de landbouw in de provincie. Er zijn inmiddels een groot aantal biologische boeren en bedrijven die voor een belangrijk deel duurzaam werken. Zo’n bedrijf is Agro Care, ’s lands grootste tomatenteler in Agriport Middenmeer. Reden voor Nico Papineau Salm en ondergetekende

lees verder »

Duurzame donderdag: de schillenboer is terug!

door Sandra Doevendans op 29 september 2016

Vroeger was de schillenboer een vertrouwd verschijnsel in de stad. Bewoners konden groentenafval, brood e.d. kwijt in de kar waarmee hij langs de deur kwam. Doordat steeds meer gemeenten gebruik gingen maken van andere methodes om afval op te halen verdween de kar of paard en wagen uit het straatbeeld. Maar nu is de schillenboer terug

lees verder »

Werkbezoek PvdA NH fractie Havenbedrijf Amsterdam

28 september 2016

Op maandag 26 september bracht de PvdA Statenfractie Noord-Holland een werkbezoek aan het havenbedrijf Amsterdam om meer te weten te komen over onderwerpen die hier spelen zoals werkgelegenheid en milieuzaken. Na bij de poort een oranje hesje overhandigd te hebben gekregen en de enorme autoterminal met de duizenden splinternieuwe en glanzende bolides te zijn doorgestoken

lees verder »

Tjeerd Talsma legt functie tijdelijk neer

door Xander den Uyl op 23 september 2016

Deze week heeft Tjeerd Talsma, PvdA gedeputeerde in de provincie Noord-Holland voor natuur, milieu, arbeidsmarkt en Schiphol, ons laten weten dat hij zijn functie wegens ziekte tijdelijk neer zal leggen. Zijn portefeuille zal voorlopig door de andere gedeputeerden worden waargenomen. Onze fractie wenst Tjeerd en zijn familie veel sterkte toe in de komende tijd.

lees verder »

Duurzame donderdag: 100 dagen afvalvrij

door Rina van Rooij op 22 september 2016

Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Dat is een uitspraak die ik in mijn jeugd (ja, laaaang geleden) vaak mijn moeder hoorde zeggen. Toen ik een aantal maanden geleden de oproep van de Gemeente Purmerend zag om mee te doen aan een proef om 100 dagen afvalvrij te leven, dacht ik er even aan terug.

lees verder »