Noord-Holland Sterker & Socialer

De Partij van de Arbeid doet wat nodig is. We helpen Noord-Holland uit de crisis te komen en werken aan de provincie van morgen. Waar banen zijn voor jong en oud. Waar iedereen betaalbaar kan wonen, het openbaar vervoer toegankelijk is en de omgeving schoon. Voor dat Noord-Holland doet het er meer dan ooit toe wie de besluiten neemt. Er is een politiek nodig die liever zorgt voor meer banen dan voor meer asfalt. Die pal staat voor solidariteit met elkaar en voor een provincie waar iedereen zich thuis voelt. Steun daarom de Partij van de Arbeid.


Regiobijeenkomst PvdA NH over gemeenteraadsverkiezingen 2018

door Rian van Dam op 17 oktober 2017

Op 21 maart 2018 zijn de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraden.  Ter voorbereiding hiervan organiseert het gewest van de PvdA NH op zaterdag 16 december een inspirerende regiobijeenkomst. Aan het programma wordt nu gewerkt. Heeft u wensen of goede suggesties geef die dan aan ons door. Wie mee wil meedenken over het programma is van harte

lees verder »

Uitbesteden en inbesteden bij de provincie Noord-Holland

door Xander den Uyl op 16 oktober 2017

De discussie rondom de uitbesteding van de brug- en sluiswachters in de provincie Noord-Holland heeft in de laatste maanden veel losgemaakt. De PvdA heeft daarbij gepleit voor een beter beleid van de provincie ten aanzien van het betrokken personeel van de uitbestede diensten. GS als provinciaal bestuur heeft dit ook toegezegd. In de commissie Mobiliteit

lees verder »

Antwoorden GS op vragen PvdA NH fusie Tata Steel

11 oktober 2017

Naar aanleiding van de berichten in de media dat de fusie tussen Tata Steel en ThyssenKrupp kan leiden tot een verlies van 2000 banen diende Rina van Rooij, vicefractievoorzitter van de PvdA NH, op 24 september schriftelijke vragen in bij Gedeputeerde Staten. De antwoorden van GS, die vandaag zijn binnengekomen, zijn hier te lezen: Beantwoorde

lees verder »

In memoriam: Eberhard van der Laan 1955 – 2017

11 oktober 2017

Afgelopen vrijdag bereikte ons het verdrietige nieuws dat Eberhard van der Laan, de geliefde burgemeester van Amsterdam, de avond ervoor was overleden. Ondanks dat het niet geheel onverwacht kwam, leidde het overlijden van onze markante partijgenoot toch tot grote verslagenheid. Niet alleen in het door hem zo geliefde Amsterdam maar door onze hele provincie en

lees verder »

Bijdrage PvdA debat Omgevingsvisie Noord-Holland 2050

door Nico Papineau Salm op 9 oktober 2017

Provinciale Staten voeren vandaag een richtinggevend debat over de koers van de omgevingsvisie. Het debat van vandaag is een opmaat naar 18 december wanneer Provinciale Staten besluiten over de koers van de Omgevingsvisie NH2050. PS buigt zich o.a. over onderwerpen als economische transitie, energietransitie, verstedelijking, mobiliteit, klimaatverandering, gezonde leefomgeving en afname natuur. Mijn bijdrage namens

lees verder »

PvdA NH wil openheid milieurapport Schiphol

4 oktober 2017

Op woensdag 27 september werden gegevens uit de nieuwe Milieu Effect Rapportage (MER) ‘gelekt’ door Schiphol. Uit die gegevens zou volgens de luchthaven blijken dat het aantal mensen dat last heeft van vliegtuighinder in de omgeving van Schiphol ‘veel lager ligt dan altijd gedacht’. Schiphol baseert deze conclusie op een rapport waarvan de inhoud bij

lees verder »

Voorcongres PvdA Noord-Holland steunt moties

door Eelco Taams op 25 september 2017

Het voorcongres van PvdA Noord-Holland heeft op zaterdag 23 september jl. in het Calvijn College te Amsterdam besloten om vier moties te steunen die zijn ingediend voor het bijzondere congres op 7 oktober a.s. te Nieuwegein. PvdA leden kunnen moties steunen door hier in te loggen in de Ledenkamer die is geopend tot dinsdag 26 september,

lees verder »

PvdA NH vraagt GS invloed uit te oefenen Tata banen te redden

door Rina van Rooij op 24 september 2017

Onlangs werd bekend dat de fusie tussen Tata Steel en ThyssenKrupp kan leiden tot een verlies van 2000 banen. Omdat de Provinciale PvdA-fractie zich hier ernstig zorgen over maakt heb ik deze week schriftelijke vragen ingediend bij College van Gedeputeerde Staten. Hierin heb ik o.a. gevraagd of het college haar invloed uit wil oefenen om

lees verder »

Idee van jongeren voor leegstaande kerken wordt uitgevoerd door provincie NH

door Sandra Doevendans op 12 september 2017

Tijdens de laatste vergadering Economie, Energie en bestuur (EEB) stond het discussiestuk ‘Adopteer een kerk’ op de agenda van de werkgroep Jeugdparticipatie. Deze werkgroep wordt voorgezeten door ons fractielid Sandra Doevendans.

lees verder »

Bezoek PvdA NH Broekpolder in kader A8/A9

11 september 2017

Op woensdag 6 september heeft een aantal PvdA statenleden een bezoek gebracht aan de wijk Broekpolder in Heemskerk om met de leden van het platform ‘Houd Broekpolder Leefbaar’ te praten over hun zorgen omtrent de plannen voor de aansluiting van de A8 en de A9. Zij zijn vooral bezorgd om de zogenaamde Golfbaanvariant. Bij gebrek

lees verder »