Noord-Holland Sterker & Socialer

De Partij van de Arbeid doet wat nodig is. We helpen Noord-Holland uit de crisis te komen en werken aan de provincie van morgen. Waar banen zijn voor jong en oud. Waar iedereen betaalbaar kan wonen, het openbaar vervoer toegankelijk is en de omgeving schoon. Voor dat Noord-Holland doet het er meer dan ooit toe wie de besluiten neemt. Er is een politiek nodig die liever zorgt voor meer banen dan voor meer asfalt. Die pal staat voor solidariteit met elkaar en voor een provincie waar iedereen zich thuis voelt. Steun daarom de Partij van de Arbeid.


Voorcongres PvdA Noord-Holland steunt moties

door Eelco Taams op 25 september 2017

Het voorcongres van PvdA Noord-Holland heeft op zaterdag 23 september jl. in het Calvijn College te Amsterdam besloten om vier moties te steunen die zijn ingediend voor het bijzondere congres op 7 oktober a.s. te Nieuwegein. PvdA leden kunnen moties steunen door hier in te loggen in de Ledenkamer die is geopend tot dinsdag 26 september,

lees verder »

PvdA NH vraagt GS invloed uit te oefenen Tata banen te redden

door Rina van Rooij op 24 september 2017

Onlangs werd bekend dat de fusie tussen Tata Steel en ThyssenKrupp kan leiden tot een verlies van 2000 banen. Omdat de Provinciale PvdA-fractie zich hier ernstig zorgen over maakt heb ik deze week schriftelijke vragen ingediend bij College van Gedeputeerde Staten. Hierin heb ik o.a. gevraagd of het college haar invloed uit wil oefenen om

lees verder »

Idee van jongeren voor leegstaande kerken wordt uitgevoerd door provincie NH

door Sandra Doevendans op 12 september 2017

Tijdens de laatste vergadering Economie, Energie en bestuur (EEB) stond het discussiestuk ‘Adopteer een kerk’ op de agenda van de werkgroep Jeugdparticipatie. Deze werkgroep wordt voorgezeten door ons fractielid Sandra Doevendans.

lees verder »

Bezoek PvdA NH Broekpolder in kader A8/A9

11 september 2017

Op woensdag 6 september heeft een aantal PvdA statenleden een bezoek gebracht aan de wijk Broekpolder in Heemskerk om met de leden van het platform ‘Houd Broekpolder Leefbaar’ te praten over hun zorgen omtrent de plannen voor de aansluiting van de A8 en de A9. Zij zijn vooral bezorgd om de zogenaamde Golfbaanvariant. Bij gebrek

lees verder »

Besluitvorming kustzonering Noord-Holland uitgesteld

door Nico Papineau Salm op 28 juli 2017

Volgens de planning zou provinciale staten in juni jl. spreken over de toekomst van de Noord-Hollandse kust. Het idee was dat we zouden komen tot een zonering van activiteiten op het strand, versterking van de duinen als zeewering en ruimte voor rust, natuur van de binnenduinrand.

lees verder »

Fiets hoog op de agenda jaarlijkse kadernota Provincie

10 juli 2017

Tijdens zijn mondelinge bijdrage tijdens de Provinciale Staten vergadering van vandaag heeft fractievoorzitter Xander den Uyl er bij Gedeputeerde Staten (GS) op aangedrongen dat in de extra investeringen in het Smart Mobility beleid van de provincie ook de fiets meegenomen moet worden.  Hij zei dit ter ondersteuning van de motie die fractiegenoot Marieke van Duijn

lees verder »

Nog geen keuze gemaakt tussen varianten verbinding A8- A9

30 juni 2017

In de Statencommissie Mobiliteit & Financiën (M&F) van 29 juni jl. was de mogelijke verbinding tussen de rijkswegen A8 en A9 aan de orde. Deze verbinding moet de leefbaarheidsproblemen in Krommenie/Assendelft oplossen en de reistijd verbeteren. Statenlid Nico Papineau Salm blikt terug. Voor de vergadering hadden bewoners uit de wijk Broekpolder in Heemskerk duidelijk kenbaar

lees verder »

Verslag regiobijeenkomst Omgevingsvisie Noord-Holland 2050

door Farida Polsbroek op 27 juni 2017

Op zaterdag 24 juni kwamen zo’n 40 Noord-Hollandse PvdA’ers samen in het Huis van Hilde in Castricum om samen te praten en mee te denken over de omgevingswet en de omgevingsvisie die in juni 2018 door Provinciale Staten wordt vastgesteld. Bestuurslid van PvdA Gewest Noord-Holland, Farida Polsbroek, doet verslag. Het projectteam Omgevingsvisie Noord-Holland trapte de

lees verder »

De kiezer kiest, hoe dan?

door Rian van Dam op 19 juni 2017

Op 8 juli 2017 organiseert het gewest Noord- Holland van de PvdA, op verzoek van diverse afdelingen, een workshop ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

lees verder »

Regiobijeenkomst PvdA NH over omgevingsvisie NH2050

door Rian van Dam op 13 juni 2017

‘Kom en bouw mee aan je omgeving’ Op 24 juni organiseert de PvdA Noord-Holland een bijeenkomst over de omgevingsvisie NH2050 De ochtend begint met een toelichting op de omgevingswet en de gevolgen daarvan voor de provincie en gemeenten, door Ton Bossink van het projectteam Omgevingsvisie NH.

lees verder »