Nieuws

PvdA bezoekt platform Krommenie inzake verbinding A8/A9

door Nico Papineau Salm op 20 februari 2017

De rijksweg A8 eindigt momenteel bij de Nauernasche vaart waarna automobilisten via de provinciale wegen N203 en N246 door Krommenie/Assendelft worden geleid om vervolgens bij Uitgeest op de A9 uit te komen. Het gebrek aan een goede verbinding tussen de A8 en de A9  heeft al jaren grote nadelige gevolgen voor omwonenden: slechte luchtkwaliteit; geluidsoverlast; sluipverkeer en een onveilige verkeerssituatie. Een oplossing is hard nodig en daarom moet er in de komende maanden een besluit vallen over deze verbinding. Statenleden Nico Papineau Salm en Xander den Uyl togen daarom samen met PvdA raadsleden uit de regio naar Krommenie om te luisteren naar de zorgen van het lokale platform.

Samen met de provincie Noord-Holland en de vervoersregio Amsterdam hebben de omliggende gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen 3 varianten uitgewerkt voor een betere en gezondere verbinding. Twee ervan, de Heemskerk- en de Golfbaanvariant, gaan rechtstreeks door het open, groene landschap. De Nul-plusvariant gaat over de bestaande route en dan langs het spoor bij Forbo Krommenie maar zal het verkeer over een lang viaduct leiden.

In het platform Krommenie hebben bewoners, waaronder een apotheker, zich nu verenigd om hun belangen goed onder de aandacht te brengen. Op donderdag 16 februari waren PvdA raadsleden uit Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Zaanstad samen met mijzelf en onze fractievoorzitter Xander den Uyl op uitnodiging van het platform naar de Pelikaan in Krommenie gekomen. In de presentatie van het platform werd heel scherp de huidige (ongewenste) situatie toegelicht. De PvdA delegatie is het volledig met hen eens dat hier op niet al te lange tijd een eind aan moet komen.

Vanuit een positieve grondhouding heeft het platform nu gekeken naar de voorliggende Nul-plusvariant. Hierin wordt het doorgaande verkeer over een viaduct langs de spoorlijn geleid. Het platform voorziet hierbij een groot aantal verkeerstechnische problemen en vraagt zich ernstig af of de geluidshinder door middel van deze variant wel verminderd wordt en of de luchtkwaliteit er wel door wordt verbeterd. De milieu effect rapportage (MER) die nu uitgevoerd wordt zou op deze vragen een antwoord moeten geven. Het platform realiseert zich dat de Golfbaanvariant en Heemskerkvariant, die beiden door het open landschap, langs de stelling van Amsterdam gaan, weer nadelige gevolgen zullen hebben voor de bewoners en boeren in Busch en Dam, Heemskerk en Uitgeest.

Aan het eind van de vruchtbare bespreking hebben we de afspraak gemaakt dat het platform en de PvdA opnieuw contact met elkaar hebben wanneer de uitkomsten van de MER beschikbaar zijn.

Wordt dus vervolgd!

2 Responses to “PvdA bezoekt platform Krommenie inzake verbinding A8/A9”

 1. Lin McDevitt-Pugh schreef:

  Als bewoner van, en ondernemer in Krommenie spreek ik ook mijn bezorgdheid uit over de 0-Plus alternatief voor de A8 A9 verbinding.

  Ik ben een van de mensen die jaarlijks het BouleVaart festival organiseert in Krommenie, om onze gemeenschap te vieren en te promoten. Tijdens het BouleVaart festival in mei 2016 hebben we met trots aandacht gevraagd voor duurzaamheid in Krommenie en daarin heeft de SolaRoad, een duurzame en schone innovatie in de technologie, veel aandacht gekregen. SolaRoad is een initatief van de Provincie en TU Delft.

  Er kan haast geen grotere tegenstelling zijn met de SolaRoad dan de door Provincie ontworpen 0-plus alternatief. Een schone toekomst wordt door dit plan vervangen met een vervuilde toekomst, met slechte luchtkwaliteit en toenemende ziektes van de luchtwegen van jong en oud in Krommenie.

  De N203 is overbelast. Daar moet verbetering in komen. De kwaliteit van de lucht van meer dan 4000 scholieren in de negen scholen langs de weg moet verbeterd worden. Het 0-Plus alternatief verergert de luchtkwaliteit en de overlast van fijnstof zal daarmee alleen maar slechter worden. Dat mag niet in Amsterdam en zou niet mogen in Krommenie!

  Ik kies voor mijn buren. Ik zeg nee tegen de 0-plus alternatief.

 2. Nico Papineau Salm schreef:

  Geachte Lin McDevitt-Pugh,
  Hartelijk dank voor uw reactie op het bericht op de PvdA site. Net als u vinden wij dat de situatie in Krommenie wat betreft luchtkwaliteit op dit moment zeer zorgelijk is,(onder de maat) zeker voor de scholieren die pal op de weg zitten. Ook is er sprake van geluidshinder, onveilige verkeerssituatie. Vanaf het begin hebben wij gesteld dat deze situatie moet verbeteren, het moet weer gezonder worden voor de inwoners van Krommenie en Assendelft. Wij hebben dit laatst laten weten aan de leden van het platform Krommenie. Op basis van de uitkomsten van de MER rapporten voor de verschillende varianten moet duidelijk worden of de nulplusvariant de situatie wat betreft gezondheid, veiligheid van de bewoners wel of niet verbeterd.
  Met vriendelijke groet,
  Nico Papineau Salm, PvdA statenlid

Geef een reactie

* = verplicht, e-mailadres wordt niet gepubliceerd.