Noord-Holland Sterker & Socialer

De Partij van de Arbeid doet wat nodig is. We helpen Noord-Holland uit de crisis te komen en werken aan de provincie van morgen. Waar banen zijn voor jong en oud. Waar iedereen betaalbaar kan wonen, het openbaar vervoer toegankelijk is en de omgeving schoon. Voor dat Noord-Holland doet het er meer dan ooit toe wie de besluiten neemt. Er is een politiek nodig die liever zorgt voor meer banen dan voor meer asfalt. Die pal staat voor solidariteit met elkaar en voor een provincie waar iedereen zich thuis voelt. Steun daarom de Partij van de Arbeid.


Besluitvorming kustzonering Noord-Holland uitgesteld

door Nico Papineau Salm op 28 juli 2017

Volgens de planning zou provinciale staten in juni jl. spreken over de toekomst van de Noord-Hollandse kust. Het idee was dat we zouden komen tot een zonering van activiteiten op het strand, versterking van de duinen als zeewering en ruimte voor rust, natuur van de binnenduinrand.

lees verder »

Fiets hoog op de agenda jaarlijkse kadernota Provincie

10 juli 2017

Tijdens zijn mondelinge bijdrage tijdens de Provinciale Staten vergadering van vandaag heeft fractievoorzitter Xander den Uyl er bij Gedeputeerde Staten (GS) op aangedrongen dat in de extra investeringen in het Smart Mobility beleid van de provincie ook de fiets meegenomen moet worden.  Hij zei dit ter ondersteuning van de motie die fractiegenoot Marieke van Duijn

lees verder »

Nog geen keuze gemaakt tussen varianten verbinding A8- A9

30 juni 2017

In de Statencommissie Mobiliteit & Financiën (M&F) van 29 juni jl. was de mogelijke verbinding tussen de rijkswegen A8 en A9 aan de orde. Deze verbinding moet de leefbaarheidsproblemen in Krommenie/Assendelft oplossen en de reistijd verbeteren. Statenlid Nico Papineau Salm blikt terug. Voor de vergadering hadden bewoners uit de wijk Broekpolder in Heemskerk duidelijk kenbaar

lees verder »

Verslag regiobijeenkomst Omgevingsvisie Noord-Holland 2050

door Farida Polsbroek op 27 juni 2017

Op zaterdag 24 juni kwamen zo’n 40 Noord-Hollandse PvdA’ers samen in het Huis van Hilde in Castricum om samen te praten en mee te denken over de omgevingswet en de omgevingsvisie die in juni 2018 door Provinciale Staten wordt vastgesteld. Bestuurslid van PvdA Gewest Noord-Holland, Farida Polsbroek, doet verslag. Het projectteam Omgevingsvisie Noord-Holland trapte de

lees verder »

De kiezer kiest, hoe dan?

door Rian van Dam op 19 juni 2017

Op 8 juli 2017 organiseert het gewest Noord- Holland van de PvdA, op verzoek van diverse afdelingen, een workshop ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

lees verder »

Regiobijeenkomst PvdA NH over omgevingsvisie NH2050

door Rian van Dam op 13 juni 2017

‘Kom en bouw mee aan je omgeving’ Op 24 juni organiseert de PvdA Noord-Holland een bijeenkomst over de omgevingsvisie NH2050 De ochtend begint met een toelichting op de omgevingswet en de gevolgen daarvan voor de provincie en gemeenten, door Ton Bossink van het projectteam Omgevingsvisie NH.

lees verder »

Water en Groen in de stad belangrijk in de strijd tegen klimaatuitdagingen

door Rina van Rooij op 12 juni 2017

Op zaterdag 10 juni jl. vond de bijeenkomst “Water en Groen in de stad” plaats in Amsterdam Zuid-Oost. De bijeenkomst was georganiseerd door de PvdA Provinciale Staten fractie en de 3 waterschappen die actief zijn in Noord-Holland. De inzet was om te kijken wat onze lokale afdelingen mee kunnen nemen in hun verkiezingsprogramma over dit

lees verder »

PvdA NH Statenfractie blikt terug op haar eerste twee jaar

7 juni 2017

Iets meer dan twee jaar na de laatste Provinciale verkiezingen is het tijd voor onze fractie om de balans op te maken en terug te blikken naar wat we in de afgelopen twee jaar hebben bereikt en gedaan. Niet alleen kijken we terug naar wat we samen met onze coalitiepartners VVD, D66 en CDA in

lees verder »

Symposium ‘Hoe rijk is de Waddenzee?’

door Lars Voskuil op 31 mei 2017

Symposium ‘Hoe rijk is de Waddenzee?’ De eerste dag ondergedompeld in wetenschappelijke data, analyses, succesverhalen en punten van zorg. Over verslibbing en aanzanding, stijgende zeespiegels en dalende bodems en de stand van schelp- en schaaldieren en hun bevissing.

lees verder »

PvdA en D66 vragen GS over toekomst Hemwegcentrale

29 mei 2017

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van vandaag stelden de PvdA en D66 fracties mondelinge vragen aan Gedeputeerde Staten (GS) over de toekomst van de huidige terreinen van de Hemwegcentrale in Amsterdam. De Hemwegcentrale in Amsterdam is één van de vijf laatste kolencentrales in ons land. Deze centrales zijn zeer vervuilend omdat ze twee keer zoveel CO2

lees verder »