Noord-Holland Sterker & Socialer

De Partij van de Arbeid doet wat nodig is. We helpen Noord-Holland uit de crisis te komen en werken aan de provincie van morgen. Waar banen zijn voor jong en oud. Waar iedereen betaalbaar kan wonen, het openbaar vervoer toegankelijk is en de omgeving schoon. Voor dat Noord-Holland doet het er meer dan ooit toe wie de besluiten neemt. Er is een politiek nodig die liever zorgt voor meer banen dan voor meer asfalt. Die pal staat voor solidariteit met elkaar en voor een provincie waar iedereen zich thuis voelt. Steun daarom de Partij van de Arbeid.


Bijeenkomst Groen en Water in je wijk/dorp/stad

1 mei 2017

We willen de mens weer met de natuur verbinden. Natuur dichtbij, in de directe woonomgeving. Want het leven met groen en water bevordert gezondheid, veiligheid, en het welbevinden van mens, plant en dier. En daar heeft iedereen recht op. Een leefbare groene en waterrijke omgeving gaat hand in hand met klimaatuitdagingen, die voor ons liggen. Investeren in groen en water in de stad

lees verder »

Groei biologische en duurzame landbouw in NH moet sneller!

door Nico Papineau Salm op 29 april 2017

Een aantal van onze statenleden bezocht deze week het biologische landbouwbedrijf De Lepelaar in Sint Maarten en sprak met eigenaar Jan Schrijver over recente ontwikkelingen in de duurzame en biologische landbouw. Nico Papineau Salm doet verslag.  In maart 2015 werd, in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen, een bijeenkomst georganiseerd op het biologisch bedrijf De

lees verder »

PvdA NH stelt vragen over mogelijke effecten van grootschalige reductie grote grazers in de Oostvaardersplassen

door Aukelien Jellema op 19 april 2017

Mogelijke effecten van grootschalige reductie grote grazers in de Oostvaardersplassen op de natuurdoelen in Noord-Holland? PvdA NH stelt samen met PvdD NH schriftelijke vragen. Provinciale Staten van Flevoland willen dat wordt onderzocht hoe de Oostvaardersplassen geschikt kan worden gemaakt voor meer recreatie.

lees verder »

Uitbesteding brug- en sluiswachters afgerond

door Xander den Uyl op 15 april 2017

Vanaf 1 april dit jaar is de brug- en sluisbediening van de provincie Noord-Holland geheel uitbesteed aan een particulier bedrijf. Die uitbesteding heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. Er is veel aandacht geweest in de media. En veelal is de PvdA daarop aangesproken. Daarom maar eens de feiten op een rij. In 2007

lees verder »

Aanpak redden weidevogelpopulatie acuut stopgezet

door Aukelien Jellema op 13 april 2017

Het gaat al een aantal jaar slecht met de weidevogels in Nederland. Sinds 1990 zijn de populaties van bijvoorbeeld de grutto, de scholekster, de slobeend, de veldleeuwerik en de graspieper sterk afgenomen. Het is zaak dat er snel iets gebeurd om deze neerwaartse spiraal te stoppen en daarom was PvdA Staatssecretaris van Dam onlangs begonnen

lees verder »

GS deelt zorgen PvdA NH over negatieve effecten NS dienstregeling 2018

12 april 2017

De PvdA Statenfractie in Noord-Holland heeft vandaag antwoord gekregen van Gedeputeerde Staten (GS) op de door haar ingediende vragen van 22 maart jl. over de plannen van de NS voor de dienstregeling van 2018. Volgens de PvdA fractie zouden door de aangepaste dienstregeling directe aansluitingen in Noord-Holland verloren gaan en de wachttijden voor overstappende reizigers

lees verder »

In hoeverre is Europees landbouwbeleid relevant voor onze boeren in Noord-Holland?

6 april 2017

Om op deze vraag een antwoord te krijgen, organiseert de Gewestelijke Europawerkgroep Noord-Holland op MAANDAG 8 MEI een zeer actueel debat over Europees Landbouwbeleid en de agrarische sector in Noord-Holland.   Op deze avond zullen wij in gesprek gaan met: Nico Verduin, voorzitter van LTO Noord regio West ; Aukelien Jellema, PvdA Statenlid in de Commissie

lees verder »

PvdA NH vraagt GS om zorgen West-Friese gemeenten over nieuwe dienstregeling aan te kaarten.

23 maart 2017

De Statenfractie van de PvdA in Noord-Holland heeft vandaag vragen ingediend bij Gedeputeerde Staten (GS) naar aanleiding van de plannen die onlangs door de NS zijn voorbereid voor de dienstregeling van 2018. Door de aangepaste dienstregeling zullen volgens de fractie o.a. directe aansluitingen verloren gaan en zal de wachttijd voor overstappende reizigers aanzienlijk toenemen. De

lees verder »

Gewestelijke Vergadering 25 maart

door Rian van Dam op 20 maart 2017

Er is intensief campagne gevoerd. Veel leden zijn de straat op geweest, hebben op markten gestaan en hebben bijeenkomsten georganiseerd. Vast niet altijd gemakkelijk, maar wel met energie, ambitie en geloof in onze idealen. Het gewest NH en Amsterdam willen graag met leden en campagnecoördinatoren in gesprek om ervaringen te delen.

lees verder »

Motie PvdA inzake prestatiegericht financieren OD NZKG met algemene stemmen aangenomen

13 maart 2017

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van vandaag diende PvdA Statenlid Aukelien Jellema een motie in waarin zij Gedeputeerde Staten vraagt om PS in de komende twee jaar halfjaarlijks te informeren over de financiële effecten van de prestatiegerichte financiering van de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Naast onze coalitiepartners D66, VVD en CDA tekenden ook Groen Links en de ChristenUnie/SGP

lees verder »