Noord-Holland Sterker & Socialer

De Partij van de Arbeid doet wat nodig is. We helpen Noord-Holland uit de crisis te komen en werken aan de provincie van morgen. Waar banen zijn voor jong en oud. Waar iedereen betaalbaar kan wonen, het openbaar vervoer toegankelijk is en de omgeving schoon. Voor dat Noord-Holland doet het er meer dan ooit toe wie de besluiten neemt. Er is een politiek nodig die liever zorgt voor meer banen dan voor meer asfalt. Die pal staat voor solidariteit met elkaar en voor een provincie waar iedereen zich thuis voelt. Steun daarom de Partij van de Arbeid.


Kaderbrief 2018: Extra investeringen voor Noord-Holland

24 mei 2017

Gedeputeerde staten hebben vorige week hun kaderbrief gepubliceerd. Hierin wordt voortgebouwd op de ambitieuze keuzes uit het coalitieakkoord ‘Ruimte voor groei’ wat betreft werkgelegenheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Twee jaar na de vorming van de coalitie tussen PvdA, D66, VVD en CDA laat GS ons in de kaderbrief weten dat we er als provincie goed voor

lees verder »

Fietssymposium NH succesvol verlopen

door Marieke van Duijn op 22 mei 2017

Een middag waarop de energie bruisde, vele partijgenoten en andere geinteresseerden met verschillende achtergronden bij elkaar kwamen, met maar 1 doel: een fiets-aantrekkerlijkere provincie. Het was een succesvol symposium met een grote opkomst. Als statenlid vind ik fietsen een absolute prioriteit. Helaas ontbreekt in Noord-Holland goed beleid op het gebied van fietsen. Daarom organiseerden we

lees verder »

Duidelijke afspraken kustinrichting NH nodig!

door Nico Papineau Salm op 15 mei 2017

Op 19 juni staat het ‘Toekomstperspectief Noordzeekust’ geagendeerd voor de Provinciale Statencommissie Ruimte, Wonen en Water. De vertaling van het Nationale Kustpact dat de provincie in februari jl. heeft medeondertekend. 

lees verder »

Busvervoer in Noord-Holland rolstoel proof

9 mei 2017

De provincie gaat gemeenten oproepen haar bushaltes op te hogen en daarmee rolstoeltoegankelijk te maken. Tevens zal worden onderzocht of hiervoor opnieuw een subsidieregeling opengesteld kan worden. Deze toezegging deed gedeputeerde Post van mobiliteit na vragen van PvdA en CDA over de toegankelijkheid van het openbaar vervoer in de provincie. In de commissie Mobiliteit werd

lees verder »

Bijeenkomst Groen en Water in je wijk/dorp/stad

1 mei 2017

We willen de mens weer met de natuur verbinden. Natuur dichtbij, in de directe woonomgeving. Want het leven met groen en water bevordert gezondheid, veiligheid, en het welbevinden van mens, plant en dier. En daar heeft iedereen recht op. Een leefbare groene en waterrijke omgeving gaat hand in hand met klimaatuitdagingen, die voor ons liggen. Investeren in groen en water in de stad

lees verder »

Groei biologische en duurzame landbouw in NH moet sneller!

door Nico Papineau Salm op 29 april 2017

Een aantal van onze statenleden bezocht deze week het biologische landbouwbedrijf De Lepelaar in Sint Maarten en sprak met eigenaar Jan Schrijver over recente ontwikkelingen in de duurzame en biologische landbouw. Nico Papineau Salm doet verslag.  In maart 2015 werd, in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen, een bijeenkomst georganiseerd op het biologisch bedrijf De

lees verder »

PvdA NH stelt vragen over mogelijke effecten van grootschalige reductie grote grazers in de Oostvaardersplassen

door Aukelien Jellema op 19 april 2017

Mogelijke effecten van grootschalige reductie grote grazers in de Oostvaardersplassen op de natuurdoelen in Noord-Holland? PvdA NH stelt samen met PvdD NH schriftelijke vragen. Provinciale Staten van Flevoland willen dat wordt onderzocht hoe de Oostvaardersplassen geschikt kan worden gemaakt voor meer recreatie.

lees verder »

Uitbesteding brug- en sluiswachters afgerond

door Xander den Uyl op 15 april 2017

Vanaf 1 april dit jaar is de brug- en sluisbediening van de provincie Noord-Holland geheel uitbesteed aan een particulier bedrijf. Die uitbesteding heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. Er is veel aandacht geweest in de media. En veelal is de PvdA daarop aangesproken. Daarom maar eens de feiten op een rij. In 2007

lees verder »

Aanpak redden weidevogelpopulatie acuut stopgezet

door Aukelien Jellema op 13 april 2017

Het gaat al een aantal jaar slecht met de weidevogels in Nederland. Sinds 1990 zijn de populaties van bijvoorbeeld de grutto, de scholekster, de slobeend, de veldleeuwerik en de graspieper sterk afgenomen. Het is zaak dat er snel iets gebeurd om deze neerwaartse spiraal te stoppen en daarom was PvdA Staatssecretaris van Dam onlangs begonnen

lees verder »

GS deelt zorgen PvdA NH over negatieve effecten NS dienstregeling 2018

12 april 2017

De PvdA Statenfractie in Noord-Holland heeft vandaag antwoord gekregen van Gedeputeerde Staten (GS) op de door haar ingediende vragen van 22 maart jl. over de plannen van de NS voor de dienstregeling van 2018. Volgens de PvdA fractie zouden door de aangepaste dienstregeling directe aansluitingen in Noord-Holland verloren gaan en de wachttijden voor overstappende reizigers

lees verder »