We werken aan een duurzame toekomst voor onze kinderen

Ook onze kinderen moeten straks kunnen genieten van schone lucht, schoon water en een schone omgeving.

Nieuwsberichten over We werken aan een duurzame toekomst voor onze kinderen

Verslag werkbezoek Greenports

door Nico Papineau Salm op 27 augustus 2015

De provincie Noord-Holland is een grote speler op het gebied van de productie van land- en tuinbouwproducten. Noord-Hollandse groente, fruit en planten komen overal terecht. De uiteenlopende producten worden geteeld door bedrijven in de Greenports Aalsmeer, Noord-Holland Noord en in Seed Valley (West-Friesland). Op 24 augustus jl. gingen leden van de statencommissies Natuur, Landbouw & Milieu

lees verder »

PvdA presenteert plan voor meer biologische landbouw in Noord-Holland

door Nico Papineau Salm op 9 maart 2015

Vandaag heeft de PvdA Noord-Holland het manifest ‘Meer biologische en duurzame landbouw’ aangeboden aan staatssecretaris van landbouw Sharon Dijksma. In het manifest geeft de PvdA Noord-Holland aan hoe de provincie het areaal biologische landbouwgrond kan vergroten de komende jaren.

lees verder »

Sharon Dijksma bezoekt biologische bedrijven Kop van Noord-Holland

door Nico Papineau Salm op 4 maart 2015

Op maandagmiddag 9 maart bezoekt PvdA staatssecretaris Sharon Dijksma het biologische bedrijven in de Kop van Noord-Holland. Het gaat om de Lepelaar, het bedrijf van Jan Schrijver in Sint Maarten en het ecologisch bollenbedrijf van John Huijberts in Sint Maartensbrug.

lees verder »

PvdA vraagt aandacht voor maakindustrie Waarderpolder

door op 3 maart 2015

Op vrijdag 6 maart organiseert de PvdA met de Industriekring Haarlem een ontmoeting over de maakindustrie in de Waarderpolder. Bij de ontmoeting zijn o.a. Bruno Giebels (voorzitter IKH), Tjeerd Talsma (lijsttrekker PvdA Noord-Holland) en Jan Nieuwenburg (kandidaat Statenlid) aanwezig. Ook de Haarlemse wethouder Joyce Langenacker zal er bij zijn.

lees verder »

PvdA wil aandacht voor stad in waterbeheerplan

door Leny van Vliet op 23 februari 2015

De PvdA in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) wil aandacht voor stedelijk water in het nieuwe waterbeheerplan 2016 – 2021, dat nu ter inspraak ligt. Het plan beperkt zich wat de PvdA betreft veel te veel tot het landelijk gebied. Stedelijke problemen, die in de toekomst gaan ontstaan door de voorspelde klimaatverandering met

lees verder »

Jaar van de waarheid voor Pallas

door Adnan Tekin op 21 februari 2015

Vandaag verscheen in het Noord-Hollands Dagblad een opinieartikel van PvdA-kandidaat en huidig Statenlid Adnan Tekin getiteld ‘Jaar van de waarheid voor Pallas’. Het artikel is een reactie op een eerder opinieartikel van Greenpeace en Stichting Laka, waarin werd beweerd dat de Pallasreactor kiezersbedrog is. Lees de reactie van Adnan hier:

lees verder »

Europees klimaatakkoord ambitieuzer dan provincie

door op 27 oktober 2014

Het Europese klimaatakkoord, waar nagenoeg alle EU-landen het vorige week over eens werden, is ambitieus: vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 40% in 2030, 27% meer duurzame energieopwekking en 30% meer energiebesparing. Zo ambitieus dat het milieubeleidsplan van de provincie hierbij lijkt te verbleken.

lees verder »

Verslag regiodag luchtkwaliteit en duurzame energie

door Nico Papineau Salm op 22 oktober 2014

Op 27 september jongstleden vond een drukbezochte themabijeenkomst van de PvdA Noord-Holland over de aanpak van de luchtkwaliteit en meer opwekking van duurzame energie in gemeenten plaats. Onder leiding van dagvoorzitter Jeroen Nobel, oud-wethouder voor de PvdA in de Haarlemmermeer, ontstond een boeiende discussie met de zaal. Een verslag.

lees verder »

PvdA wil opheldering over veiligheid Petten

door Adnan Tekin op 20 oktober 2014

De PvdA Noord-Holland heeft vandaag samen met de Partij voor de Dieren en GroenLinks vragen gesteld over de veiligheidssituatie bij NRG, de exploitant van de kernreactor in Petten.

lees verder »

Stand van zaken windenergie in Noord-Holland

door Nico Papineau Salm op 18 april 2014

Momenteel staan we voor de opgave om 685,5 extra Megawatt aan windenergie te realiseren in Noord-Holland. De PvdA is hiervan groot voorstander, maar heeft een aantal kanttekeningen bij de huidige plannen.

lees verder »