We brengen recreatie dichtbij

De PvdA vindt dat bewoners van steden en dorpen dichtbij huis moeten kunnen recreëren. Hiervoor is een fijnmazig netwerk voor fietsen, wandelen, varen, picknicken en sporten noodzakelijk. Een dergelijk netwerk is goed voor de ontspanning en de gezondheid – en het is goed voor de economie op het platteland. De huidige infrastructuur van meerdere recreatieschappen is inefficiënt en leidt tot trage en stroperige besluitvorming. De PvdA wil in de komende periode bezien of schaalvergroting binnen de recreatieschappen tot versnelling kan leiden.

Nieuwsberichten over We brengen recreatie dichtbij

Statenfractie brengt werkbezoek aan Landschap Noord-Holland

door Nico Papineau Salm op 26 mei 2014

Op vrijdag 23 mei bracht een delegatie van de Pvda Noord-Holland een geslaagd werkbezoek aan Landschap Noord Holland, de provinciale organisatie die natuurterreinen beheert en duizenden mensen, waaronder veel jongeren bij de natuur probeert te betrekken. Het is een ondernemende organisatie die actief bezig is om eigen inkomsten te verwerven.

lees verder »

Winnaar Roel de Wit prijs bekend gemaakt op 14 februari

door Nico Papineau Salm op 7 februari 2014

Op vrijdagmiddag 14 februari 2014 maakt commissaris van de Koning, de heer J. Remkes, de winnaar van de Roel de Wit prijs bekend in de Statenzaal van het provinciehuis in Noord-Holland.

lees verder »