We beperken overlast rond Schiphol

Het is zaak om een goede balans te vinden tussen de belangen van Schiphol en de belangen van bewoners die rond Schiphol wonen. De PvdA wil daarom dat de stem van de bewoners in de nieuwe Omgevingsraad Schiphol (ORS) goed gehoord gaat worden in de komende periode. Het nieuwe geluidsstelsel moet ervoor zorgen dat 10% minder mensen in 2020 ernstig last hebben van het geluid van vliegtuigen. De PvdA Noord-Holland gaat scherp in de gaten houden of het nieuwe stelsel ook daadwerkelijk tot verbeteringen leidt en pleit daarbij voor minder nachtvluchten. Ondertussen blijft de provincie samen met het Rijk en Schiphol investeren in de leefbaarheid rond de luchthaven. Wat de PvdA betreft wordt in de nieuwe Statenperiode de luchthaven Lelystad in gebruik genomen.

Ons standpunt

  • Schiphol mag niet meer lawaai maken dan nu. Schiphol kan alleen extra groeien wanneer de geluidhinder afneemt door stillere vliegtuigen en vliegroutes. Ook mensen in de wijdere omgeving van Schiphol moeten beter tegen geluidsoverlast worden beschermd.
  • Het aantal vliegbewegingen op Schiphol komt tot 2020 niet boven de 510.000 uit. Milieubelasting en externe veiligheid moeten vastgesteld, maar bovenal gehandhaafd worden. Overschrijding zal worden bestraft of belast.
  • Binnen de wettelijke grenzen worden omwonenden en Schiphol uitgenodigd om samen plannen te ontwikkelen om de geluidhinder terug te dringen. Eventuele geluidswinst door stillere vliegtuigen en door slimmer vliegen en preciezer volgen van de vliegroutes komt ten minste voor de helft terecht bij de omwonenden.
  • De vliegvelden van Lelystad en Eindhoven kunnen in de toekomst een deel van de groei van Schiphol opvangen. Daarbij moeten natuurgebieden en bestaande woonkernen worden ontzien. Voorwaarde voor de PvdA is dat er lokaal draagvlak is en er geen structurele Rijkssubsidie verstrekt hoeft te worden.
Nieuwsberichten over We beperken overlast rond Schiphol

Minder vluchten vanaf Schiphol – beperkt gebruik vierde baan

door op 27 januari 2015

De komende jaren vermindert de groei van vluchten vanaf Schiphol: het aantal vliegbewegingen in 2020 wordt 500.000 in plaats van 510.000. In ruil daarvoor mag Schiphol in piekuren een vierde baan gaan gebruiken. Dat is de uitkomst van een ingelast overleg van delegatieleiders van de Alderstafel maandag.

lees verder »

In gesprek over Schiphol met staatssecretaris Mansveld

door op 22 januari 2015

Op donderdag 29 januari organiseert de PvdA Noord-Holland een avond over Schiphol, waarbij staatssecretaris Wilma Mansveld en gedeputeerde Tjeerd Talsma aanwezig zullen zijn. De avond zal in het teken staan van recente ontwikkelingen en de toekomstige uitdagingen op het gebied van werken en wonen rond Schiphol.

lees verder »

PvdA in gesprek met Schiphol over duurzaamheid en werkgelegenheid

door op 10 februari 2014

Op 7 februari bracht een brede delegatie van de PvdA bestaande uit de Statenfractie en de PvdA-afdelingen Amstelveen, Amsterdam Nieuw-West, Uithoorn en PACT Aalsmeer een werkbezoek aan Schiphol. Tijdens het bezoek presenteerde Schiphol wat de luchthaven allemaal onderneemt op het vlak van duurzaamheid, innovatie en werkgelegenheid.

lees verder »

PvdA brengt op 7 februari werkbezoek aan Schiphol

door op 3 februari 2014

Op vrijdag 7 februari brengt de PvdA-Statenfractie samen met PvdA-gemeenteraadsleden uit Amsterdam, het stadsdeel Nieuw-West, Amstelveen en de Haarlemmermeer een werkbezoek aan Schiphol. In de Tweede Kamer worden dit voorjaar belangrijke besluiten genomen over Schiphol.

lees verder »

Twijfels over cijfers Schiphol na extern rapport Buitenveldertbaan

door op 13 januari 2014

Nu uit extern onderzoek blijkt dat de Buitenveldertbaan veel vaker zonder goede reden gebruikt wordt dan Schiphol beweert, roept dit twijfels op over andere vliegverkeercijfers die door Schiphol worden verstrekt. Dat vindt de PvdA Noord-Holland, die hierover vandaag vragen stelde aan Gedeputeerde Staten.

lees verder »