We springen zorgvuldig om met ruimte

De PvdA streeft naar bouwen in en rondom bestaande steden en dorpen, zodat het Noord-Hollandse open landschap zoveel mogelijk in tact blijft. Locaties voor nieuwe wijken en bedrijventerreinen komen pas in beeld als de oude `op’ zijn. Het saneren van langdurig leegstaande kantoorlocaties, verouderde bedrijventerreinen, winkelpanden, woningen en wijken verdient de voorkeur boven `bouwen in de wei’ - ook als dit op de korte termijn duurder is. Waar sprake is van leegstand van kantoren en andere panden wil de provincie stimuleren dat deze in het kader van effectief ruimtegebruik en duurzaamheid, waar mogelijk worden omgebouwd voor huisvesting. Om het landschap open te houden en verrommeling tegen te gaan vindt de PvdA dat er zoveel mogelijk gebouwd dient te worden binnen bestaand bebouwd gebied (BBG).

Nieuwsberichten over We springen zorgvuldig om met ruimte

PvdA verbaasd over plannen Landalpark Castricum

door op 5 september 2014

De PvdA Statenfractie bracht samen met partijgenoten uit Castricum op donderdag 4 september een werkbezoek aan de Zanderij in Castricum, waar plannen zijn voor de bouw van een recreatiepark. De conclusie van de Statenfractie is dat een recreatiepark op deze plek in strijd is met het provinciaal beleid.

lees verder »