We willen een zorgvuldige jeugdzorgtransitie

Vanaf 2015 draagt de provincie de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg formeel over aan gemeenten. Dit betekent echter niet dat we ons niet meer verantwoordelijk voelen. De PvdA Noord-Holland vindt dat de provincie de transitie ook na de formele overdracht moet blijven monitoren en waar nodig - ook financieel - te hulp moet springen.

Nieuwsberichten over We willen een zorgvuldige jeugdzorgtransitie

PvdA stelt vragen over meldpunt kindermishandeling

door op 6 oktober 2014

Vorige week bleek uit een reportage van Nieuwsuur dat het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) niet optimaal functioneert. Huisartsen doen bijna nooit melding als ze mishandeling vermoeden, slechts een derde van het totaal aantal meldingen wordt onderzocht en veel meldingen worden niet op naam van het kind geregistreerd.

lees verder »

13 mei conferentie ‘Jeugdzorgdialoog’ voor (nieuwe) raadsleden

door op 9 april 2014

Per 1 januari 2015 gaat de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg over van de provincie naar de gemeenten. Ook uw gemeente wordt verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp aan en zorg voor kinderen, jongeren en opvoeders. Nieuwe raadsleden krijgen er dus een belangrijke taak bij: de zorg voor jeugd mede vorm geven en controleren.

lees verder »

Werkconferentie Zorgen voor Zorg groot succes

door Rina van Rooij op 5 februari 2014

Raadsleden en kandidaat-raadsleden van de PvdA zijn afgelopen zaterdag in De Rustende Jager in Nieuw-Vennep bijeengekomen om te praten over de zorg. Tijdens deze werkconferentie hebben zij van gedachten gewisseld over de toekomstige uitbreiding van de Wmo en over de overgang van de Jeugdzorg naar de gemeenten.

lees verder »