Adnan Tekin

Gedeputeerde
Gedeputeerde Natuur, Milieu, Schiphol en Arbeidsmarkt

Antwoord GS op vragen PvdA NH inzake onderzoeksreactor Petten

door Adnan Tekin op 13 oktober 2016

De PvdA fractie heeft al meermalen haar zorgen geuit over de veiligheidssituatie omtrent de onderzoeksreactor in Petten. Zo vroeg ik als woordvoerder Economische Zaken tijdens de laatste Provinciale Statenvergadering van 3 oktober jl. een interpellatiedebat aan om de groeiende onrust van omwonden en ondernemers over de veiligheid in Petten onder de aandacht te brengen bij

lees verder »

Fractie PvdA NH uit haar zorgen over laatste ontwikkelingen omtrent Pallas project

door Adnan Tekin op 14 september 2016

Deze week trokken een aantal nieuwsberichten onze aandacht die wellicht invloed hebben op de bouw van Pallas. Eén van die nieuwsberichten ging over de veiligheid van de huidige hoge flux reactor in Petten. Hierover hebben de statenleden op maandag 12 september jl. in de commissie Economie, Energie en Bestuur (EEB) met elkaar van gedachten gewisseld

lees verder »

Duurzame donderdag: Zonnepanelen

door Adnan Tekin op 21 april 2016

Al enige tijd spreken wij in ons gezin, bestaande uit vader, moeder en 4 kinderen, erover om duurzame energie op te wekken. Wij wonen in een rijtjeswoning in Amsterdam. Ons jaarlijks elektriciteitsverbruik ligt op ongeveer 3500KW. 

lees verder »

PvdA stelt vragen over faillissementen van grote winkelketens

door Adnan Tekin op 19 februari 2016

Gedurende de afgelopen periode zijn een aantal grote winkelketens failliet gegaan. Een aantal van de bovengenoemde bedrijven hebben inmiddels, soms in flink afgeslankte vorm,  een doorstart kunnen maken terwijl bij enkele hierover nog gesprekken gaande zijn.

lees verder »

Discussie Pallas in de Commissie Economie, Energie en Bestuur

door Adnan Tekin op 14 december 2015

De afgelopen jaren hebben we, vaak noodgedwongen, achter gesloten deuren gesproken over de toekomst van Pallas, de nieuwe nucleaire reactor die de meer dan 50 jaar oude HFR reactor in Petten moet vervangen. De PvdA fractie ziet het als een enorme winst dat we dit vandaag in het openbaar hebben kunnen doen. Het debat over

lees verder »

Pilot geslaagd: social return nu vast onderdeel inkoopbeleid provincie

door Adnan Tekin op 25 november 2015

De PvdA is verheugd dat social return per 1 januari a.s. vast onderdeel wordt van het provinciaal inkoopbeleid. Onze fractie pleit al sinds 2008 voor meer sociaal verantwoord ondernemerschap binnen de provincie en daarom heb ik in juli 2012, samen met de SP, Groen Links en VVD, een initiatiefvoorstel ingediend voor het invoeren van social

lees verder »

PS stemt in met PvdA amendement eenmalige subsidie Februaristaking 1941

door Adnan Tekin op 16 november 2015

De PvdA statenfractie wil dat de provincie Noord-Holland een eenmalige subsidie van €5000,- verstrekt voor de herdenking van de Februaristaking 1941 van volgend jaar. Samen met onze coalitiepartners heb ik daarover namens onze fractie een amendement ingediend tijdens de algemene beschouwingen van vorige week. Ik ben blij te kunnen melden dat dit amendement bijna unaniem werd aanvaard

lees verder »

PvdA stelt vragen over reclamecampagne RTV-NH

door Adnan Tekin op 1 mei 2015

  De PvdA Noord-Holland heeft vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over de reclamecampagne van RTV-NH waarover deze week veel ophef ontstond. RTV-NH heeft in Huizen en Hilversum reclameaffiches laten ophangen met de tekst ‘Huizen er nog andere Jihadgezinnen in ’t Gooi?’. PvdA-statenlid Adnan Tekin: “De PvdA vindt dat RTV-NH hiermee onnodig onrust

lees verder »

Jongeren helpen aan een stage, oudere werknemers omscholen

door Adnan Tekin op 12 maart 2015

Van werkloosheid wordt niemand beter. Hoe langer iemand werkloos thuis zit, hoe moeilijker het wordt om deel te nemen aan de samenleving. Dat geldt voor 50-plussers die door hun leeftijd blijkbaar niet meer aantrekkelijk zijn voor werkgevers, maar ook voor jongeren die geen baan of stageplek kunnen vinden waardoor ze een valse start maken op

lees verder »

Noord-Hollandse bedrijven mogelijk nauwelijks betrokken bij bouw datacentrum Microsoft

door Adnan Tekin op 9 maart 2015

Noord-Hollandse bedrijven worden mogelijk nauwelijks betrokken bij de bouw van het nieuwe datacentrum van Microsoft in de Wieringermeer. Dat bleek op donderdag 19 februari tijdens een werkbezoek van minister Jet Bussemaker en de PvdA Noord-Holland aan de Nederlandse marktleider op het gebied van de bouw, levering en integratie van hoofdcomponenten voor datacenters in de IJmond.

lees verder »