Leny van Vliet

Lid Algemeen Bestuur
AGV

‘Waterbewustzijn’

door Leny van Vliet op 20 april 2015

‘Waterbewustzijn’ staat centraal in het conceptcoalitieakkoord van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht voor de komende bestuursperiode 2015-2019. De beoogde coalitie ziet het vergroten van het waterbewustzijn als een essentiële voorwaarde voor het creëren van een duurzame toekomst.

lees verder »

PvdA wil aandacht voor stad in waterbeheerplan

door Leny van Vliet op 23 februari 2015

De PvdA in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) wil aandacht voor stedelijk water in het nieuwe waterbeheerplan 2016 – 2021, dat nu ter inspraak ligt. Het plan beperkt zich wat de PvdA betreft veel te veel tot het landelijk gebied. Stedelijke problemen, die in de toekomst gaan ontstaan door de voorspelde klimaatverandering met

lees verder »

PvdA waterstandpunten AGV

door Leny van Vliet op 4 februari 2015

De PvdA in het waterschap AGV heeft 10 waterstandpunten opgesteld. Water is zo vanzelfsprekend, dat je bijna zou vergeten dat je er beleid voor moet maken. De PvdA vindt dat iedereen gelijke kansen moet hebben. Ook als het gaat om water.

lees verder »

Verkiezingsprogramma Amstel Gooi en Vecht

door Leny van Vliet op 20 oktober 2014

Op 18 maart 2015 gaan de inwoners van Nederland stemmen voor de besturen van de waterschappen. Er zullen scherpe keuzes gemaakt moeten worden. De PvdA heeft in het verkiezingsprogramma ‘Wat wij willen met water’ voor het Waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) de koers uitgezet voor de komende periode.

lees verder »

Jaarverslag Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

door Leny van Vliet op 13 februari 2014

De PvdA-fractie binnen het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht presenteert haar jaarverslag voor 2013. Een jaar waarin de fractie onder andere met Tweede Kamerlid Lutz Jacobi op werkbezoek ging naar het Amsterdams Waterleidingbedrijf.

lees verder »

Verslag werkbezoek aan Amsterdams waterleidingbedrijf

door Leny van Vliet op 28 november 2013

Op 25 november 2013 brachten de PvdA-bestuursleden van het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht samen met Lutz Jacobi (woordvoerder water PvdA Tweede Kamerfractie) een bezoek aan het Amsterdamse waterleidingbedrijf te Heemstede en aan Waternet.

lees verder »