Nico Papineau Salm

Statenlid
Lid Commissie Ruimte, Wonen en Water
Portefeuillehouder : Ruimtelijk Beleid, Zonnepanelen, Kustpact NH & Omgevingsvisie NH2050

Al jaren ben ik actief voor de PvdA. Eerst als raadslid van de stadsdeelraad in Zeeburg (Amsterdam), daarna stadsdeelvoorzitter en nu 4 jaar statenlid. Kennis van en ervaring met de provinciale politiek heb ik opgedaan bij de Natuur en Milieufederatie Utrecht van 1991-2006. Als voorzitter van de Hollandsche Molen zet ik mij in voor monumentale waarden en de vrijwilligers die deze monumenten mede in stand houden. Zeilen op de Waddenzee en het zingen van liederen over de zee zijn mijn hobby’s.

Ik ben met veel plezier nu onderdeel van de PvdA fractie in de Staten. Ik ben daarbij vooral actief op de onderwerpen natuur en landbouw. Ik ga veel op werkbezoeken, van Texel tot Huizen, en spreek met inwoners van onze mooie provincie. Met liefde zet ik me in voor een ‘groene’ provincie. Dit onder andere door biologische landbouw meer ruimte te bieden en het beheer van natuur en landschap (samen met vrijwilligers) op een kwalitatief goed niveau te houden.

Naast mijn lidmaatschap van de Provinciale Statencommissie Ruimte, Wonen en Water ben ik ook plaatsvervangend lid van de commissie Mobiliteit en Financien. In die hoedanigheid houd ik me bezig met de volgende zaken: de verbinding tussen de A8 en de A9, de bereikbaarheid van de duin- en bollenstreek en van Waterland en de concessie OV Noord-Holland Noord. Ook ben ik plaatsvervangend lid van de commissie Natuur, Landbouw en Milieu.

 

Bijdrage PvdA debat Omgevingsvisie Noord-Holland 2050

door Nico Papineau Salm op 9 oktober 2017

Provinciale Staten voeren vandaag een richtinggevend debat over de koers van de omgevingsvisie. Het debat van vandaag is een opmaat naar 18 december wanneer Provinciale Staten besluiten over de koers van de Omgevingsvisie NH2050. PS buigt zich o.a. over onderwerpen als economische transitie, energietransitie, verstedelijking, mobiliteit, klimaatverandering, gezonde leefomgeving en afname natuur. Mijn bijdrage namens

lees verder »

Besluitvorming kustzonering Noord-Holland uitgesteld

door Nico Papineau Salm op 28 juli 2017

Volgens de planning zou provinciale staten in juni jl. spreken over de toekomst van de Noord-Hollandse kust. Het idee was dat we zouden komen tot een zonering van activiteiten op het strand, versterking van de duinen als zeewering en ruimte voor rust, natuur van de binnenduinrand.

lees verder »

Duidelijke afspraken kustinrichting NH nodig!

door Nico Papineau Salm op 15 mei 2017

Op 19 juni staat het ‘Toekomstperspectief Noordzeekust’ geagendeerd voor de Provinciale Statencommissie Ruimte, Wonen en Water. De vertaling van het Nationale Kustpact dat de provincie in februari jl. heeft medeondertekend. 

lees verder »

Groei biologische en duurzame landbouw in NH moet sneller!

door Nico Papineau Salm op 29 april 2017

Een aantal van onze statenleden bezocht deze week het biologische landbouwbedrijf De Lepelaar in Sint Maarten en sprak met eigenaar Jan Schrijver over recente ontwikkelingen in de duurzame en biologische landbouw. Nico Papineau Salm doet verslag.  In maart 2015 werd, in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen, een bijeenkomst georganiseerd op het biologisch bedrijf De

lees verder »

Kustpact voor Noord-Hollandse kust hard nodig!

door Nico Papineau Salm op 9 maart 2017

Onlangs tekende de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland mee aan het Nationale Kustpact. In het pact hebben verschillende overheden en organisaties afspraken gemaakt om de kust te beschermen en te zorgen voor een goede balans tussen ‘rust en reuring’. In 2016 deed minister Schultz van Hagen de suggestie om meer bebouwing langs de Nederlandse kust toe

lees verder »

PvdA bezoekt platform Krommenie inzake verbinding A8/A9

door Nico Papineau Salm op 20 februari 2017

De rijksweg A8 eindigt momenteel bij de Nauernasche vaart waarna automobilisten via de provinciale wegen N203 en N246 door Krommenie/Assendelft worden geleid om vervolgens bij Uitgeest op de A9 uit te komen. Het gebrek aan een goede verbinding tussen de A8 en de A9  heeft al jaren grote nadelige gevolgen voor omwonenden: slechte luchtkwaliteit; geluidsoverlast;

lees verder »

Reizen door Noord-Holland Noord per bus

door Nico Papineau Salm op 17 februari 2017

Medio 2018 wordt de nieuwe concessie voor het busvervoer in Noord-Holland Noord van kracht.  Het gaat om het gebied boven de lijn Castricum – Hoorn tot en met Texel. 2018 lijkt nog ver weg, maar de komende maanden moet duidelijk worden hoe de dienstregeling, de samenwerking met buurtbussen en het vervoer op maat er uit

lees verder »

Luchtkwaliteit langs A2 bij 130 km moet goed gemonitord worden!

door Nico Papineau Salm op 8 februari 2017

Minister Schultz heeft onlangs besloten dat er vanaf 1 januari 2018 130 km gereden mag worden op de rijksweg A2 tussen Utrecht en Amsterdam. In maart 2016 heeft de PvdA fractie in provinciale staten al aandacht gevraagd voor de gezondheid van de bewoners langs deze snelweg. De kans dat de luchtkwaliteit verslechterd bij 130 km

lees verder »

Voorkeursontwerpen verbinding A8 A9 vastgesteld

door Nico Papineau Salm op 2 februari 2017

Er is al jarenlang discussie over een mogelijke verbinding tussen de rijkswegen A8 en A9. Wanneer je nu met de auto via de A8 vanuit Zaanstad richting Beverwijk of Alkmaar wilt moet je eerst langs de Nauernaschevaart dan door Krommenie waarna je bij Uitgeest de A9 op kunt rijden. De PvdA Noord-Holland fractie is voorstander

lees verder »

PvdA fractie NH blij met verlenging pilot Texelhopper

door Nico Papineau Salm op 14 juli 2016

De PvdA fractie Noord-Holland verwelkomt het nieuws dat Gedeputeerde Staten hebben besloten de succesvolle Texelhopper pilot te verlengen. De Texelhopper werd geïntroduceerd in december 2014 met als doel om op het eiland te experimenteren met vervoer op maat. De provincie werkt hierbij samen met de gemeente, lokale taxiondernemers en Connexxion.

lees verder »