Rina van Rooij

Statenlid / Vice Fractievoorzitter
Lid Commissie Economie, Energie en bestuur
Portefeuillehouder Economie en Wind op Land

Al ruim 30 jaar woon ik in Purmerend. Geboren in Oisterwijk, daarna korte tijd in Leiden gewoond en wat langer in Haarlem , ben ik verknocht geraakt aan Noord-Holland. Ik ben alleenstaand en heb 4 volwassen kinderen en 2 kleinkinderen. Ik kom uit een arbeidersgezin waar armoede dagelijks werd ervaren, maar waar hard werken met de paplepel werd ingegoten.

Na te hebben gewerkt in de muziekbranche heb ik mijn studie maatschappelijk werk afgerond en daarna mijn HBO bedrijfskunde. Mijn carrière ligt in de sociale volkshuisvesting. Als vestigingsmanager bij een woningcorporatie werk ik voor mensen met een krappe portemonnee en kwetsbare mensen. Dat geeft veel voldoening.

Toen ik in 1998 in de gemeenteraad van Purmerend kwam raakte ik in de ban van de politiek. Sinds 2011 zit ik voor de partij in Provinciale Staten van Noord-Holland. Het is mijn missie om de Provinciale taken uit te voeren onder invloed van het gedachtegoed van de PvdA om daarmee een toegevoegde waarde te leveren aan het gezicht van de Provincie. De maatschappij verandert en de Provincie verandert mee, maar het gaat het over meer dan wegen en geld. Het gaat namelijk ook over mensen.

PvdA NH vraagt GS invloed uit te oefenen Tata banen te redden

door Rina van Rooij op 24 september 2017

Onlangs werd bekend dat de fusie tussen Tata Steel en ThyssenKrupp kan leiden tot een verlies van 2000 banen. Omdat de Provinciale PvdA-fractie zich hier ernstig zorgen over maakt heb ik deze week schriftelijke vragen ingediend bij College van Gedeputeerde Staten. Hierin heb ik o.a. gevraagd of het college haar invloed uit wil oefenen om

lees verder »

Water en Groen in de stad belangrijk in de strijd tegen klimaatuitdagingen

door Rina van Rooij op 12 juni 2017

Op zaterdag 10 juni jl. vond de bijeenkomst “Water en Groen in de stad” plaats in Amsterdam Zuid-Oost. De bijeenkomst was georganiseerd door de PvdA Provinciale Staten fractie en de 3 waterschappen die actief zijn in Noord-Holland. De inzet was om te kijken wat onze lokale afdelingen mee kunnen nemen in hun verkiezingsprogramma over dit

lees verder »

Windpark Westfrisia

door Rina van Rooij op 16 februari 2017

De Provincie heeft een inpassingsplicht voor dit windpark op grond van de Energie-wet. Als er aan de PRV(Provinciale Ruimtelijke Verordening) en andere wettelijke regels wordt voldaan, moet PS het PIP(Provinciaal Inpassingsplan) vaststellen. De vraag die op 6 februari in de vergadering van Provinciale staten voorlag was :  voldoet het PIP aan een goede ruimtelijke ordening

lees verder »

De laatste dagen op kamp Kara Tepe, Lesbos

door Rina van Rooij op 16 december 2016

Het harde werken eist ook een beetje zijn tol. We raken vermoeid,  maar toch gaan we stug door want er is nog zoveel werk te doen en eigenlijk willen we elke minuut die we hier zijn ten volle benutten. We leren de mensen beter kennen. Ik weet dat het gek klinkt maar het voelt alsof

lees verder »

Bericht vanaf Kamp Kara Tepe – dag 5

door Rina van Rooij op 8 december 2016

Ons Statenlid Rina van Rooij is op zaterdag 3 december op Lesbos aangekomen om daar vrijwillerswerk in een vluchtelingenkamp te doen. In haar verslagen vertelt ze over deze bijzondere ervaring. Inmiddels ben ik 5 dagen op Lesbos aan het werk in het vluchtelingenkamp Kara Tepe. De eerste dagen waren indrukwekkend. Je maakt je van tevoren

lees verder »

Verslag uit Kamp Tepe , Lesbos

door Rina van Rooij op 7 december 2016

Ons Statenlid Rina van Rooij is op zaterdag 3 december op Lesbos aangekomen om daar vrijwillerswerk in een vluchtelingenkamp te doen. In haar verslagen vertelt ze over deze bijzondere ervaring. Hier haar eerste indruk van dag 1 in Kamp Tepe. Op zondag 4 december ben ik in alle vroegte op kamp Kara Tepe aanwezig om

lees verder »

Duurzame Donderdag: Leven zonder Afval – een update

door Rina van Rooij op 1 december 2016

Al eerder in deze rubriek berichtte ik u dat ik mee doe aan een project “100 dagen zonder afval”. We naderen inmiddels bijna de eindstreep dus kan ik nu wel iets over de resultaten vertellen. Wat wordt gemeten is het restafval dat wordt weggegooid. Een gemiddeld huishouden in Nederland gooit 9 kg per week weg,

lees verder »

Duurzame donderdag: Geen olie/gas/zoutwinning in het Waddengebied!

door Rina van Rooij op 13 oktober 2016

Tijdens de laatste provinciale staten vergadering  van 3 oktober jl. werd de door mij  ingediende motie waarin ik GS opriep om schadelijke activiteiten in het Waddengebied te voorkomen met een meerderheid aangenomen. Tijdens de PS vergadering werd het Investeringskader Waddengebied 2016-2026 vastgesteld. Dit is een stuk van het Waddenfonds. Het Waddenfonds is een gemeenschappelijke regeling van de

lees verder »

Duurzame donderdag: 100 dagen afvalvrij

door Rina van Rooij op 22 september 2016

Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Dat is een uitspraak die ik in mijn jeugd (ja, laaaang geleden) vaak mijn moeder hoorde zeggen. Toen ik een aantal maanden geleden de oproep van de Gemeente Purmerend zag om mee te doen aan een proef om 100 dagen afvalvrij te leven, dacht ik er even aan terug.

lees verder »

Duurzame donderdag: voedselverspilling

door Rina van Rooij op 17 maart 2016

Als we praten over duurzaamheid moet ik als bestuurslid van een voedselbank al gauw denken aan verspilling. Wat veel mensen niet weten is dat de voedselbanken ook als doelstelling hebben verspilling van voedsel tegen te gaan. Een paar cijfers : In Nederland gooien we dagelijks 10 miljoen boterhammen weg Jaarlijks gooien we in Nederland 800

lees verder »