Xander den Uyl

Statenlid / Fractievoorzitter
Lid Commissie Mobiliteit en Financien
Portefeuillehouder Financien, Openbare Orde en Veiligheid, Personeel en Organisatie

Sinds 2011 ben ik lid van provinciale staten van Noord Holland en thans fractievoorzitter. Al ruim 35 jaar lid van de PvdA, ben ik in die jaren vaak heel actief geweest in de partij, in afdeling, gewest, campagnes en de laatst vier jaar in de Staten.

Het grootste deel van mijn loopbaan ben ik actief geweest als bestuurder binnen de FNV. De laatste jaren richt ik mij vooral op bestuur en toezicht van pensioenfondsen.

Mijn aandacht gaat vooral uit naar economische ontwikkelingen; naar kansen voor werk met name voor degenen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Ik vind dat de provincie daar meer aan kan en moet doen. Trots ben ik op de initiatieven die onze fractie de afgelopen jaren op dit terrein heeft ontplooid. Een onderwerp wat mij ook erg boeit is de ontwikkeling van, en de leefbaarheid, rond Schiphol. Ik hoop dat ik de komende periode, net als de afgelopen jaren, weer vanuit de fractie politiek effectief kan opereren.

Het is mijn overtuiging dat de PvdA uiteindelijk beloond gaat worden voor de stevige keuzes die zij de afgelopen jaren heeft durven maken, zeker nu herstel langzaam dichterbij komt. Ik sta voor mijn partij en het beleid dat wij in dit kabinet voeren.

Uitbesteden en inbesteden bij de provincie Noord-Holland

door Xander den Uyl op 16 oktober 2017

De discussie rondom de uitbesteding van de brug- en sluiswachters in de provincie Noord-Holland heeft in de laatste maanden veel losgemaakt. De PvdA heeft daarbij gepleit voor een beter beleid van de provincie ten aanzien van het betrokken personeel van de uitbestede diensten. GS als provinciaal bestuur heeft dit ook toegezegd. In de commissie Mobiliteit

lees verder »

Uitbesteding brug- en sluiswachters afgerond

door Xander den Uyl op 15 april 2017

Vanaf 1 april dit jaar is de brug- en sluisbediening van de provincie Noord-Holland geheel uitbesteed aan een particulier bedrijf. Die uitbesteding heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. Er is veel aandacht geweest in de media. En veelal is de PvdA daarop aangesproken. Daarom maar eens de feiten op een rij. In 2007

lees verder »

PvdA stelt vragen aan GS over de uitbesteding brug- en sluiswachters

door Xander den Uyl op 4 februari 2017

In de Statenvergadering van maandag aanstaande zal de PvdA fractie opnieuw mondelinge vragen stellen (mede namens SP en 50plus) aan Gedeputeerde Staten over de uitbesteding van de brug- en sluiswachters. Daarover is de afgelopen maanden veel te doen geweest. De bediening van bruggen en sluizen wordt sinds 2006 in beperkte mate gedaan door provinciaal personeel.

lees verder »

PvdA verwelkomt uitbreiding Social Return beleid NH

door Xander den Uyl op 21 november 2016

Exact een jaar geleden konden op deze website tot onze grote vreugde melden dat social return per 1 januari 2016 vast onderdeel zou worden van het provinciale inkoopbeleid. Het college van GS heeft nu besloten het social return beleid verder uit te breiden. Onze fractie maakt zich al sinds 2008 hard voor een meer sociaal

lees verder »

Overlijden Tjeerd Talsma

door Xander den Uyl op 3 november 2016

Met grote verslagenheid hebben onze fractie en het gewestelijk bestuur kennis genomen van het nieuws dat onze gedeputeerde, Tjeerd Talsma, na een kort ziekbed is overleden.  De politieke carrière van Tjeerd, die van origine werkzaam was in het onderwijs, begon toen hij in 1994 gemeenteraadslid in Anna Paulowna werd. In 1999 werd hij lid van de

lees verder »

Tjeerd Talsma legt functie tijdelijk neer

door Xander den Uyl op 23 september 2016

Deze week heeft Tjeerd Talsma, PvdA gedeputeerde in de provincie Noord-Holland voor natuur, milieu, arbeidsmarkt en Schiphol, ons laten weten dat hij zijn functie wegens ziekte tijdelijk neer zal leggen. Zijn portefeuille zal voorlopig door de andere gedeputeerden worden waargenomen. Onze fractie wenst Tjeerd en zijn familie veel sterkte toe in de komende tijd.

lees verder »

Duurzame donderdag: Carbon footprint

door Xander den Uyl op 28 april 2016

De engelsen zeggen het zo mooi als ze het hebben over je Carbon Footprint, een maatstaf voor de CO2 uitstoot. Want hoe zou je Carbon Footprint moeten vertalen? Je koolstof voetafdruk? Klinkt niet zo fijn. In mijn werk ben ik volop bezig met de vermindering van de carbon footprint van de beleggingen van pensioenfondsen. Voor dat

lees verder »

PvdA Noord-Holland fractie steunt komst Sluis- en Haven Informatiepunt (SHIP)

door Xander den Uyl op 4 april 2016

In 2019 zal de bouw van de grootste zeesluis ter wereld in het havengebied van IJmuiden afgerond worden. De Noord-Hollandse PvdA fractie is ontzettend trots op het feit dat dit grote en prestigieuze project straks onderdeel is van onze provincie. Wij vinden dan ook dat bij een project van deze omvang een informatie centrum hoort

lees verder »

PvdA statenlid Jan Nieuwenburg wordt nieuwe burgemeester Hoorn

door Xander den Uyl op 30 maart 2016

Op dinsdagavond 29 maart is ons statenlid Jan Nieuwenburg tijdens een speciale gemeenteraadsvergadering in Hoorn voorgedragen als de nieuwe burgemeester van die stad. Volgens de vertrouwenscommissie is Jan een daadkrachtig bestuurder met veel ervaring op lokaal bestuurlijk niveau. Jan deed al de nodige ervaring in Hoorn op toen hij daar, naast zijn statenlidmaatschap, in 2015

lees verder »

Grondbeleid

door Xander den Uyl op 16 februari 2016

In de commissie Mobiliteit & Financien (M&F) is gisteren de ontwerpnota Grondbeleid van Gedeputeerde Staten besproken. Grondpolitiek is natuurlijk iets wat ons als sociaal democraten zeer ter harte gaat. Daarom is het goed dat het oude beleid dat stamt uit 2006 wordt herzien.

lees verder »