10-Puntenplan Aanpak energiearmoede

14 november 2021

Energiearmoede is een urgent en belangrijk probleem dat ons nu en in de toekomst hard raakt. Een fors hogere energierekening (soms verdrievoudiging of meer) kan met een kleine beurs eigenlijk gewoon niet worden opgevangen. Tegelijkertijd is het met een kleine beurs niet te doen om je eigen energierekening te beïnvloeden. Er is immers geen ruimte voor investeren in energiebesparende maatregelen. Voor huurders is het nóg lastiger. Zij zijn voor veel maatregelen afhankelijk van investeringen die de verhuurder (vaak niet) doet.

Men wordt dus dubbel geraakt. Dat kunnen wij niet laten gebeuren!

Aandachtspunten die afdelingen kunnen meenemen in hun partijprogramma, campagne en coalitie-onderhandelingen.

  1. Voordelen aanpak energiearmoede: iedereen meenemen betekent collectieve aanpak betekent meer draagvlak (wie herinnert zich niet de gele hesjes in Frankrijk!); tijd- en kostenbesparing; snelle en effectievere energietransitie; minder ongelijkheid in samenleving als iedereen mee kan doen; de mogelijkheid voor inwoners zelf verduurzaming aan te pakken; comfortabeler wonen na isolatie en dergelijke; verbetering gezondheid door verbetering omstandigheden.
  2. Maatwerk: per wijk een andere benadering van huishoudens. Onderscheid bij aanpak huur- en koopwoningen.
  3. Integreren energiearmoede in sociaal, energie- en gebouwde omgevingsbeleid, liefst vanuit een taskforce. Waar nodig, inbedding in schuldhulpverlening.
  4. Samenwerking met corporaties, lokale initiatieven, wijkraden, inwoners. Hiermee creëer je draagvlak, eventueel ook via lokale ambassadeurs.
  5. Schakel bijvoorbeeld Voedselbanken en kringloopwinkels in om de juiste groepen te bereiken.
  6. Specifiek integraal gemeentelijk beleid gericht op energie armoede.
  7. Energiecoaches inzetten, helder geïnstrueerd en goed begeleid. Zorg voor een centrale planning, coördinatie en terugkoppeling. Minimaal twee bezoeken aan een huishouden, liefst met praktische ondersteuning. Trek hierin samen op met de woningcorporaties
  8. Benut koppelkansen met andere werkzaamheden in de wijk.
  9. Stimuleer collectieve aankoop van verduurzamingsmiddelen, zoals zonnepanelen. Faciliteer inwoners met schaalvoordelen en kortingen, zodat ook mensen met een kleine beurs kunnen verduurzamen.
  10. Zorg voor gerichte subsidies voor verduurzamingsmaatregelen, energiecheques en -boxen, gericht op de smalle beurs. Voor een aantrekkelijk duurzaam investeringsfonds, geld lenen voor verduurzamingsmaatregelen tegen aantrekkelijke voorwaarden. Investeren in b.v. isolatie verdient zich terug, zorg dat investeren mogelijk wordt voor inwoners met een smalle beurs, bv door middel van kleine aandelen in een lokaal energieopwekproject.

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar [email protected]