Door op 8 mei 2013

21 mei Schipholdebat

Op dinsdag 21 mei organiseert de Statenfractie van de PvdA Noord-Holland een groot debat over Schiphol met o.a. Hans Alders, Tjeerd Talsma en Attje Kuiken. Het debat vindt plaats in de Van Eesterenzaal in Amsterdam Nieuw-West. Meld je nu aan!

Schipholdebat – kansen en dilemma’s

Schiphol is belangrijk voor de Nederlandse en de regionale economie en werkgelegenheid, als internationaal knooppunt en voor het vestigingsklimaat. Daar staan milieukosten en geluidshinder tegenover. Bovendien zijn er hoge maatschappelijke kosten voor investeringen in de bereikbaarheid en het niet kunnen bebouwen van grote gebieden.

Het kabinet heeft in het regeerakkoord aangekondigd de groeibeperkingen voor Schiphol te willen wegnemen. Dit voornemen levert, naast kansen voor economische ontwikkeling, ook dilemma’s op voor de regio. Dilemma’s met betrekking tot het milieu, ruimtelijke ordening, woningbouw, overlast etc. Tijdens het debat komen deze dilemma’s niet alleen op tafel maar gaan we, onder leiding van debatleider Floris Alberse, op zoek naar oplossingen.

Sprekers

Tijdens de avond zullen Hans Alders (voorzitter Alderstafel), Tjeerd Talsma (gedeputeerde Schiphol provincie Noord-Holland) en Attje Kuiken (woordvoerder Schiphol Tweede Kamerfractie PvdA) een bijdrage leveren. Omwonenden en gemeenten zullen tijdens het debat vertegenwoordigd worden door onder andere Els Verdonk (stadsdeelwethouder Amsterdam Nieuw-West), Rob van Grieken (voorzitter Floriande Tegen Geluid), Jan Griese (voorzitter SWAB Amstelveen), Rob Hoogendoorn (voorzitter Wijkraad Linquenda Nieuw-Vennep), Els Gasseling (gemeenteraadslid Uithoorn), Hans van der Vecht (bestuurslid PVRC) en Willem Noordman (hoofdbestuurder FNV). Daarnaast zal er volop gelegenheid zijn voor vragen uit de zaal. Gohdar Massom (woordvoerder Schiphol Statenfractie PvdA Noord-Holland) zal aangeven hoe de PvdA Statenfractie vervolg gaat geven aan de uitkomsten van het debat.

De inloop is vanaf 19.00 uur, het debat begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. Na afloop bent u van harte uitgenodigd om na te praten tijdens de borrel. Op deze website vindt u de komende weken updates m.b.t. de sprekers.

Aanmelden

Aanmelden voor het debat kan via Facebook of door een mail te sturen naar [email protected]

Bereikbaarheid Van Eesterenzaal (Jan Tooropstraat 6a, Amsterdam Nieuw-West) met het openbaar vervoer:

Tramlijn 1 en 17 – halte Station Lelylaan Buslijn 18 – halte Jan Tooropstraat en bus 64 – halte Station Lelylaan Metrolijn 50 – halte Postjesweg of Station Lelylaan