7 februari 2017

8 maart 2017 Internationale vrouwendag

De vrouwen in de Partij van de Arbeid (VIP) Haarlem organiseren, in samenwerking met VIP landelijk, vrouwendag in de provincie Noord-Holland.

Het thema is 100 jaar vrouwenkiesrecht “Wat heeft dit ons gebracht?”

Sprekers en forumleden zijn: Keklik Yucel (woordvoerder emancipatie Tweede Kamer), Hedy d’Ancona, Joyce Langenacker, Marjolein Moorman, Songül Mutluer, Rina van Rooij en Diana van Loenen.

De bijeenkomst vindt plaats bij  PIPPA’s in Haarlem en duurt van 17.00 – 20.30 uur.

Na het inhoudelijke gedeelte praten we tijdens het eten informeel verder met elkaar over wat ons  bezighoudt en nog te doen staat.

De kosten, inclusief maaltijd en 2 drankjes, zijn: € 15,00.

Aanmelden bij Sonja Kagie: pvdavrouwenhaarlem@gmail.com en genoemde kosten tegelijk overmaken op rekening NL47RABO 0375611630 PvdA Haarlem o.v.v. internationale vrouwendag.

Voorafgaande aan de bijeenkomst zetten we evenals elders in het land de kinderopvang in het zonnetje. Dit doen we bij de kinderopvanglocaties in de buurt van het station.

 

PIPPA’s | Stationsplein 64-66 | 2011 LM Haarlem

Parkeren: Parkeergarage Stationsplein | Lange Herenstraat 11 | 2011 LK Haarlem