Aanpak laaggeletterdheid in Noord-Holland

Door Alphons Muurlink op 8 november 2020

Meer dan één op de acht Noord-Hollanders heeft een taalniveau dat gelijk aan of lager is dan het taalniveau waarmee een kind de basisschool hoort te verlaten. Dat is onacceptabel vindt de PvdA.

De PvdA fractie ziet hier een regierol voor de provincie om de aanpak van dit groeiende probleem te versnellen. En daarvoor is goede reden. Noord-Hollanders die kunnen lezen en schrijven zijn zelfstandiger, zelfredzamer, drie keer minder vaak werkloos, hebben minder vaak schulden, zijn gezonder, hebben meer vertrouwen in anderen en maken meer onderdeel uit van de samenleving. Onderzoek heeft uitgewezen dat ongeveer een derde van alle bedrijfsongevallen toe te schrijven is aan laaggeletterdheid. Dat betekent dat er niet alleen voor de laaggeletterden zelf veel te winnen is, maar ook voor de Noord-Hollandse werkgevers.

In Noord-Holland-Noord werken gemeenten sinds 2018 samen in de arbeidsmarktregio aan het terugdringen van laaggeletterdheid, en in Amsterdam werkt de gemeente samenwerkt met meer dan vijftig ondernemers om laaggeletterdheid terug te dringen. “De PvdA ziet kansen om een versnelling aan te brengen in aanvulling op de landelijke en lokale activiteiten met als doel het aantal laaggeletterden omlaag te brengen. De provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant gingen de provincie Noord-Holland al voor”, aldus Alphons Muurlink, commissielid namens de PvdA in Provinciale Staten van Noord-Holland.

Op 23 november a.s. spreken leden van provinciale staten met Probiblio, de organisatie die voor de provincie Noord-Holland de wettelijke taken voor bibliotheken uitvoert. Dan zal de PvdA een provinciale aanpak in de strijd tegen laaggeletterdheid bespreken.

 

 Foto: Merlin Daleman

Alphons Muurlink

Alphons Muurlink

De wereld om ons heen verandert snel. Dat vraagt om nieuwe oplossingen en keuzes. Ik ga me de komende vier jaar met hart en ziel inzetten voor die oplossingen waarin eerlijk delen, een duurzame toekomst met goede kansen voor iedereen centraal staan.

Meer over Alphons Muurlink