25 november 2016

Adnan Tekin door PvdA NH fractie voorgedragen als Gedeputeerde

Na het plotselinge overlijden van Gedeputeerde Tjeerd Talsma op 1 november jl. heeft de PvdA fractie NH unaniem besloten om Adnan Tekin (Amsterdam, 1972) voor te dragen voor de post van Gedeputeerde Natuur, Milieu, Schiphol en Arbeidsmarkt.

Adnan Tekin werd in maart 2011 lid van de Provinciale Staten namens de PvdA en was sindsdien verantwoordelijk voor de portefeuille economie en bestuur. In maart 2015 werd hij vicevoorzitter van de fractie.  In de vorige bestuursperiode was Adnan lid van de werkgroep Willem Arondeuslezing en de Programmaraad van de Randstedelijke Rekenkamer.  Momenteel is hij lid van de Algemene Vergadering van het IPO, voorzitter van de werkgeverscommissie Griffier en lid van de (tijdelijke) werkgroep Referendumverordening.

In de laatste 6 jaar heeft Adnan zich sterk gemaakt voor o.a. de invoering van Social Return in het provinciale inkoopbeleid, de veiligheid voor betrokkenen in en rondom Petten  en de verbetering van de arbeidsmarktpositie van Noord Hollander(s). Ook stimuleerde hij het toepassen van verschillende vormen van Publiek Private Samenwerking (PPS) bij de provincie.

Xander den Uyl, PvdA fractievoorzitter: “We zullen Adnans daadkracht en politieke inzicht missen binnen onze fractie maar we hebben er het volste vertrouwen in dat hij zijn nieuwe functie als gedeputeerde met veel succes zal invullen. Dat de PvdA fractie eensgezind is in deze voordracht toont dat zij in Adnan een waardige opvolger van Tjeerd Talsma ziet.“

Over zijn voordracht zegt Adnan: “Het is een eer dat de PvdA fractie mij heeft voorgedragen om een markant politicus als Tjeerd Talsma te mogen opvolgen. Tjeerd heeft veel betekent voor onze prachtige provincie. Tjeerd was nog niet klaar met zijn werk. Ik hoop zijn werk de komende jaren te kunnen voortzetten.”

Op dit moment is Adnan werkzaam als senior adviseur werk en inkomen bij de gemeente Amsterdam. Dit is tevens zijn woonplaats. Hij is getrouwd en vader van twee zoons en twee dochters.

Op 12 december 2016 zullen Provinciale Staten in een reguliere vergadering stemmen over de voordracht.