12 december 2016

Adnan Tekin geïnstalleerd als gedeputeerde PvdA NH

Tijdens de laatste Gedeputeerde Staten vergadering van 2016 is Adnan Tekin (Amsterdam, 1972) vandaag geïnstalleerd als Gedeputeerde Natuur, Milieu, Schiphol en Arbeidsmarkt namens de PvdA.

Na het plotselinge overlijden van Gedeputeerde Tjeerd Talsma op 1 november jl. droeg de PvdA Noord-Holland fractie Tekin unaniem voor de post van Gedeputeerde. Tekin werd in maart 2011 lid van de Provinciale Staten namens de PvdA en was binnen die fractie verantwoordelijk voor de portefeuille economie en bestuur. In maart 2015 werd hij vicevoorzitter van de fractie.

In de vorige bestuursperiode was Tekin lid van de werkgroep Willem Arondeuslezing en de Programmaraad van de Randstedelijke Rekenkamer. Momenteel is hij lid van de Algemene Vergadering van het IPO, voorzitter van de werkgeverscommissie Griffier en lid van de (tijdelijke) werkgroep Referendumverordening.

In de laatste 6 jaar heeft Adnan zich sterk gemaakt voor o.a. de invoering van Social Return in het provinciale inkoopbeleid, de veiligheid voor betrokkenen in en rondom Petten  en de verbetering van de arbeidsmarktpositie van Noord Hollander(s).

PvdA Fractievoorzitter Xander den Uyl zei tijdens de Statenvergadering dat zijn fractie de daadkracht en het politieke inzicht van Tekin zal missen maar dat zij er het volste vertrouwen in hebben dat hij zijn nieuwe functie als gedeputeerde met veel succes zal invullen.

Na afloop van zijn installatie als gedeputeerde zei Adnan Tekin: “Ik ben blij dat ik het volste vertrouwen van onze fractie heb gekregen om een markant politicus als Tjeerd Talsma te mogen opvolgen. Hij zette zich met hart en ziel in voor onze provincie en was nog niet klaar met zijn werk. Ik zie ernaar uit om dat werk de komende jaren voort te zetten.”

Tekin woont in Amsterdam. Hij is getrouwd en vader van twee zoons en twee dochters.