PvdA doet mee aan nieuwe bestuur Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Door Coby van Berkum op 10 juni 2019

Vandaag heeft de ledenvergadering van de Partij van de Arbeid ingestemd met het concept bestuursakkoord voor het nieuwe bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De PvdA draagt met veel genoegen Bea de Buisonjé voor als kandidaat dagelijks bestuurslid. De leden namen deze besluiten unaniem en de fractie zal op de Algemeen Bestuursvergadering van het waterschap op 11 juni instemmen met het bestuursakkoord en Bea de Buisonjé voordragen.

Op de ledenvergadering op Pinkstermaandag in Amsterdam-Oost stelden de aanwezige leden nog tal van vragen ter verduidelijking van het voorliggende bestuursakkoord. Fractievoorzitter Egbert de Vries en zijn collega-fractieleden konden hier bevredigend op antwoorden. Er was veel instemming met de prioriteiten zoals meer aandacht voor biodiversiteit en de inzet op schoon water zodat we kunnen zwemmen in de Amstel. Daarna werd de kandidaatstelling van Bea de Buisonjé met instemming begroet.

De Buisonjé, nummer twee op de lijst bij de afgelopen verkiezingen, heeft al vier jaar in het Algemeen Bestuur gezeten en heeft als hydroloog de kennis in huis om haar portefeuille watersystemen te beheersen. Enkele aanwezigen merkten op dat het goed is dat de PvdA een vrouw voordraagt in een bestuur dat verder geheel uit mannen bestaat. Naast watersystemen heeft De Buisonjé ook de portefeuilles coördinatie watergebiedsplannen, ruimtelijke ordening, vaarwegbeheer, cultuurhistorie, Keur en vergunningen, communicatie en de digitale agenda onder haar hoeden.

Egbert de Vries: “De onderhandelingen voor het bestuursakkoord zijn goed verlopen en de PvdA kan zich er goed in herkennen. We zijn onder meer blij dat er een ambitieus plan ligt om de bodemdaling af te remmen en om als waterschap netto-producent van energie te worden”. Bea de Buisonjé: “Het is goed dat er in dit akkoord veel nadruk ligt op participatie met inwoners en samenwerking met bedrijven, gemeenten en de provincie. Bij het opstellen van het bestuursakkoord gaven wij zelf het goede voorbeeld door het akkoord op te stellen met input van alle fracties, ook zij die niet in het Dagelijks Bestuur zitting gaan nemen”.

Het nieuwe Dagelijks Bestuur dat op 11 juni verkozen gaat worden, zal dan bestaan uit Peter Smit (VVD), Bea de Buisonjé (PvdA), Sander Mager (Water Natuurlijk) en Arjen van Rijn (ongebouwd).

Rian van Dam, voorzitter Gewest PvdA NH
Egbert de Vries, Lijsttrekker AGV

Bestuursakkoord Waterbetrokken 2019-2023
Portefeuilleverdeling AGV