Algemene ledenvergadering en Regiodag 4 september

31 augustus 2021

Namens het bestuur van het gewest Noord-Holland nodig ik je uit voor de Algemene Ledenvergadering en Regiodag op zaterdag 4 september van 10:00 –12:00 uur.

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zal deze, vanwege beperkende corona-maatregelen, digitaal plaatsvinden.

Je aanmelding ontvangen wij graag uiterlijk donderdag 2 september via [email protected]

De Algemene Ledenvergadering (ALV) vindt plaats van 10.00 uur tot 10.45 uur

Op de agenda
– Opening en mededelingen door voorzitter Coby van Berkum
– Nadere kennismaking met Liliane Ploumen, fractievoorzitter Tweede Kamer
– Conceptverslag van de ALV van 3 april 2021
– Goedkeuring Jaarrekening 2020
– Korte pauze

Aansluitend op de ALV volgt de Regiodag van 10:50 tot 12:00 uur. Het thema is

Doorstroming woningmarkt wordt belemmerd door gebrek aan geschikte seniorenwoningen. Hoe lossen we het op?

Op welke manier draagt een goed woonbeleid bij aan het versterken van de sociale samenhang in onze samenleving? Hoe kunnen we doorstroming bevorderen, zodat ook plaats gemaakt kan worden voor jongeren, zonder dat ouderen worden verdrongen?

De Regiodag is georganiseerd door de pso-werkgroep (provinciaal samenwerkingsverband ouderen).

Aanvang thema aan de hand van de video van Cees van Boven van Woonzorg Nederland over de ouderenzorg van Morgen.
– Inleiding: Nel Sangers, Stichting Knarrenhof Nederland

Wat zijn de belemmeringen waar de initiatiefnemers van een Knarrenhof tegen aanlopen? Hoe bereik je concreet dat er anders gebouwd gaat worden?
-Wethouder Songül Mutluer van Zaanstad met in haar portefeuille o.a wonen en ouderenbeleid.
-Dion Heinis beleidsadviseur bij de Wooncorporatie Parteon in Zaanstad.

Hoe bevorder je de doorstroming van senioren waardoor ook jongeren meer kans maken op de woningmarkt?

Wat zijn de successen van Haarlem en Zaanstad?
-PvdA Statenlid Alphons Muurlink woordvoerder wonen

Wat is de invloed van projectontwikkelaars op bouwplannen? Welke rol kan de provincie hierin spelen?

Hoe kunnen gemeentes plannen smeden om de belemmeringen weg te nemen waardoor doorstroming ontstaat en wat is de rol van de provincie?
-Opmerkingen en vragen van deelnemers

Wat is de mening van de pso-werkgroep over het bevorderen van de doorstroming op de woningmarkt?

Hartelijke groet en tot ziens op 4 september

Coby van Berkum, voorzitter gewest Noord-Holland

Documenten m.b.t. deze vergadering:
Jaarrekening Gewest Noord-Holland 2020-2021

Terugkoppeling Regiodag 3 april 2021

Samenvatting rapport van de commissie Bos op het onderdeel wonen