3 oktober 2016

Ambitie fietstunnel HOV in ´t Gooi blijft boven tafel

PvdA en GroenLinks bepleiten fietstunnel

De ambitie voor de fietstunnel in Hilversum blijft overeind. Dat zegde gedeputeerde Post toe na vragen van de PvdA en GroenLinks.

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 3 oktober jl. bepleitten de Statenleden Marieke van Duijn (PvdA) en Servaz Van Berkum (GL) het belang van de geplande fietstunnel tussen de Van Linschotenlaan en de Anthony Fokkerweg. Deze is belangrijk als toegang tot de geplande halteperrons en als schakel in de noord-zuid verbinding.

De nu verwachte kosten van de fietstunnel lijken ongeveer 10 miljoen euro te zijn. Dit past niet binnen het huidige budget. Daarom willen PvdA, GroenLinks, ChristenUnie-SGP en D66 dat onderzocht wordt of het goedkoper uitgevoerd kan worden en hoe de regio betrokken kan worden bij dit project.

Marieke van Duijn (PvdA): “De fietstunnel is van grote waarde voor betrokkenen en komt de veiligheid en doorstroming ten goede.” Servaz van Berkum (GroenLinks): “De realisatie van de fietstunnel is een langgekoesterde wens en een nog een ontbrekende schakel in het fietsrondje Hilversum.”

“Het is goed dat Provinciale Staten én Gedeputeerde Staten duidelijk de ambitie om de tunnel aan te leggen uitspreken”, aldus Van Duijn en Van Berkum.