Antwoorden GS op vragen PvdA NH fusie Tata Steel

11 oktober 2017

Naar aanleiding van de berichten in de media dat de fusie tussen Tata Steel en ThyssenKrupp kan leiden tot een verlies van 2000 banen diende Rina van Rooij, vicefractievoorzitter van de PvdA NH, op 24 september schriftelijke vragen in bij Gedeputeerde Staten. De antwoorden van GS, die vandaag zijn binnengekomen, zijn hier te lezen: Beantwoorde schriftelijke vragen nr. 82-2017 van mw. Van Rooij (PvdA) over de fusie tussen Tata en ThyssenKrupp