Benzeenlozingen in Noord-Holland

31 oktober 2021

Onlangs berichtte Omroep Flevoland dat structureel grote hoeveelheden kankerverwekkend benzeen worden geloosd in het Marker- en IJsselmeer.

De routes waar benzeen wordt geloosd lopen ook pal langs de Noord-Hollandse kust en op enkele binnenvaart routes. Reden voor de PvdA om vragen te stellen hoe het staat met de benzeenlozingen en de handhaving in de provincie Noord Holland.

https://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=NoordHolland&ListId=0d2cd4cf-37ed-4620-92ee-97d01507e23c&ReportId=