Door op 10 september 2014

Statenbrede steun voor personenvervoer over water in NZKG

De PvdA Noord-Holland is verheugd dat de Statencommissie Ruimte & Milieu het voorstel steunt om te komen tot een marktoriëntatie voor de herstart van personenvervoer over water. In de visie ‘Herstart personenvervoer over water in het Noordzeekanaalgebied’  wordt goed onderbouwd dat personenvervoer over water in het Noordzeekanaalgebied haalbaar is.

Het betreft een verbinding tussen Amsterdam Centraal en IJmuiden Pontplein. Rechtstreeks in de spits en met tussenstops daarbuiten. Het kan gebeuren met snelvarende boten, waarin ruimte is voor minimaal 12 personen. De werkgroep constateert dat de markt voldoende mogelijkheden biedt om tot creatieve en concurrerende aanbiedingen te komen. Wanneer op 22 september a.s. Provinciale Staten het voorstel overneemt kan Gedeputeerde Staten aan de slag om het aanbestedingsproces te starten en uiterlijk nog in deze bestuursperiode, die begin maart 2015 eindigt, een aanbod vanuit de markt voor te leggen aan de staten.

PvdA al jaren voorstander van vervoer over water

In het coalitieakkoord 2011-2015 is mede op aandringen van de PvdA het continueren en uitbreiden van vervoer over water in het Noordzeekanaalgebied opgenomen. Tot grote teleurstelling van de PvdA-fractie is per 1 januari 2014 de stekker uit de Fast Flying Ferry getrokken. In een motie van de PvdA, ondersteund door andere partijen op 24 juni 2013, heeft de staten in meerderheid besloten om te onderzoeken hoe de verbinding gecontinueerd zou kunnen worden. Dit onderzoek heeft uiteindelijk geresulteerd in de visie ‘Herstart personenvervoer over water in het Noordzeekanaalgebied’, die nu is vastgesteld door de commissie Ruimte en Milieu. Het gaat in dit geval om een combinatie van een vorm van openbaar vervoer en recreatievervoer.

Voor de PvdA is personenvervoer over water een onderdeel van haar visie op het openbaar vervoer in de provincie. Naast goede trein- en busverbindingen levert het vervoer over water een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van de files en het beperken van de CO2 uitstoot. 

De PvdA gaat ervan uit dat Gedeputeerde Staten na de vaststelling van de visie in de PS-vergadering van 22 september a.s. alles op alles zet om voor maart 2015 tot een uitgewerkt aanbod te komen.