Door Rian van Dam op 6 januari 2016

Bestuursleden gezocht!

PvdA Gewest Noord-Holland zoekt nieuwe bestuursleden. Geinteresseerd? Je kunt je belangstelling kenbaar maken tot en met 18 januari!

Op 19 maart 2016 vinden er weer verkiezingen plaats voor het algemeen bestuur van het Gewest Noord-Holland. We zoeken in totaal 7 nieuwe bestuursleden, zodat het bestuur in maart weer op volle sterkte is met 13 leden. De voorzitter en penningmeester zijn aftredend, daarnaast kunnen we nog 5 gewone leden gebruiken.

De taken van het bestuur van het gewest zijn de afgelopen jaren toegenomen. Door de overdracht van taken van het partijbestuur aan het gewest zijn er meerdere leuke activiteiten bij gekomen. Naast het organiseren van regiodagen, het volgen van provinciale politiek en waterschappen, heeft het gewestbestuur een taak in het ondersteunen van de afdelingen: scouting en opleiding, conflictbemiddeling.

Uiteraard zijn we verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de Provinciale en Waterschapsverkiezingen. Ook werken we mee aan de Gemeenteraads- Tweede Kamer en Europese verkiezingen. Het bestuur is vertegenwoordigd in de verenigingsraad en het politieke forum. Het gewestbestuur werkt met een portefeuilleverdeling; ieder lid heeft dus een eigen takenpakket.

Zitting nemen in het gewestbestuur is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Je moet wel voldoende tijd beschikbaar hebben om de vergaderingen bij te wonen en activiteiten uit te voeren. De in functie gekozen voorzitter en penningmeester en de leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar.

Ben je geïnteresseerd? Je kunt je belangstelling kenbaar maken tot en met maandag 18 januari 2016. Stuur een CV met een motivatie naar Eelco Taams; secretaris van het gewestbestuur:

secretariaatgewestnh@pvda.nl – Kerkstraat 201 – 1511 EE – Oostzaan – 06-54274504

Geef daarbij duidelijk aan voor welke functie je interesse hebt.

De gewestelijke vergadering stelt in maart 2016 een nieuw bestuur vast, op voordracht van de selectiecommissie.

Procedure

Profielschetsen & functieomschrijving

Huidige bestuursleden