Beusebos nog niet uit de gevarenzone!

Door Aukelien Jellema op 28 september 2021

Voor de zomer heeft onze fractie schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten (GS) over de plannen van Purmerend om in het Beusebos (in de kom van de A7) een hotel te laten verrijzen. Met een toren van zo’n 70 meter hoog.

Nu gaat Purmerend over zijn eigen bestemmingsplannen en over de besluiten waar welke gebouwen mogen komen. Maar een hoteltoren in het Beusebos, waar mensen uit en rond Purmerend wandelen en waar nogal wat dieren hun domicilie hebben (bijvoorbeeld kolonies vleermuizen), dat is wel weer het andere uiterste. Niet verwonderlijk dat nogal wat natuurliefhebbers tégen deze voorgenomen plannen zijn.

Om dat te onderstrepen werd zaterdag 18 september een protestmars georganiseerd door een groep bezorgde burgers. Onder het motto “Red het Beusebos” werd er gewandeld in de polder tussen Purmerend en Neck. Ondergetekende liep mee.

De antwoorden op de schriftelijke vragen van voor de zomer waren vooralsnog een tikje ‘afwachtend’: GS achtte de plannen niet erg passend in het landschap rond Purmerend (quote: “door zijn hoogte heeft de hoteltoren een ongewenste visuele invloed op het Werelderfgoed Beemster”). GS had er bij het gemeentebestuur van Purmerend op aangedrongen om met een alternatief plan te komen. Maar het Purmerendse bestuur – en ook een deel van de gemeenteraad – zien het hotel wel zitten. Het zou goed zijn voor het imago van de stad en de nodige werkgelegenheid opleveren. Een alternatief plan is dan ook niet ingediend.

Met het argument werkgelegenheid lijkt weinig mis. Maar waarom juist een hotel in het Beusebos? Een gebied dat zich in de laatste decennia heeft ontwikkelend tot een stuk bos waar mensen van genieten en dieren hun habitat hebben. De gemeenteraad lijkt verdeeld maar lijkt de plannen bij meerderheid goed te willen keuren. Ook als dat tegen de wens van GS is die voor de zomer op onze schriftelijke vraag “Wat zullen uw acties behelzen als de gemeente Purmerend persisteert in het laten doorgaan van kap van het Beusebos en het laten verrijzen van de hoteltoren?” antwoordde:

“…. Afhankelijk van de reactie van de gemeenteraad kunnen wij overgaan tot een reactieve aanwijzing dan wel tot instellen van beroep”.

Misschien reden voor Purmerend om tóch nog met een alternatief plan te komen? Een plan dat zowel voorziet in werkgelegenheid maar ook het stukje Beusebosse Natuur spaart?

Het zou zomaar eens ‘het beste van twee werelden’ kunnen opleveren.

 

Aukelien Jellema

Aukelien Jellema

Omdat ik ben geboren en getogen in Den Helder, mag ik mijzelf een echte ‘Jutter’ noemen. Den Helder is een fijne stad om in te wonen. Genoeg ruimte, veel zonuren en frisse lucht. Ik ben getrouwd, heb 2 studerende kinderen en in het dagelijks leven ben ik werkzaam bij een zorgorganisatie (voor ouderen) in Noord

Meer over Aukelien Jellema