Door op 9 oktober 2017

Bijdrage PvdA debat Omgevingsvisie Noord-Holland 2050

Provinciale Staten voeren vandaag een richtinggevend debat over de koers van de omgevingsvisie. Het debat van vandaag is een opmaat naar 18 december wanneer Provinciale Staten besluiten over de koers van de Omgevingsvisie NH2050. PS buigt zich o.a. over onderwerpen als economische transitie, energietransitie, verstedelijking, mobiliteit, klimaatverandering, gezonde leefomgeving en afname natuur. Mijn bijdrage namens de PvdA NH fractie aan  het debat kun je hier lezen:

20171009 Bijdrage PvdA Omgevingsvisie_laatste versie