1 mei 2017

Bijeenkomst Groen en Water in je wijk/dorp/stad

We willen de mens weer met de natuur verbinden. Natuur dichtbij, in de directe woonomgeving. Want het leven met groen en water bevordert gezondheid, veiligheid, en het welbevinden van mens, plant en dier. En daar heeft iedereen recht op. Een leefbare groene en waterrijke omgeving gaat hand in hand met klimaatuitdagingen, die voor ons liggen. Investeren in groen en water in de stad is een noodzakelijke investering in onze toekomst. Daarbij past een actieve en stimulerende overheid.

Namens de waterbestuurders van Noord Holland en Utrecht (provincie en waterschappen) nodigen we je uit voor de bijeenkomst ‘Groen en Water in je wijk/dorp/stad’ op 10 juni van 10.00 tot 12.00 uur in No Limit, Geldershoofd 80, Amsterdam Zuid-Oost

Gezamenlijk willen we een paar groene waterstappen zetten in de richting van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

We beloven een aantal korte pitches over Groen en Water door oa:

  • Lutz Jacobi (voormalig 2e kamerlid PvdA met portefeuille water)
  • Henk Leenders (voormalig 2e kamerlid PvdA met portefeuille natuur)
  • Hans Oosters (dijkgraaf Schieland en Krimpenerwaard en voorzitter van de Unie van Waterschappen, tevens PvdA lid)

Hierna zullen we via een aantal stellingen discussiëren over de betekenis, nut en noodzaak van Groen en Water in het gebouwde gebied. We verwachten interessante input van jullie tijdens de bijeenkomst. Ook hopen we dat jullie geïnspireerd raken door het onderwerp in relatie tot je eigen gemeente. Na afloop zullen we, op basis van de uitkomsten van de bijeenkomst, een aantal handreikingen doen voor jullie eigen lokale verkiezingsprogramma’s. Dat gaat in de vorm van een A4 met concrete groen- en waterpunten.

Aanmelden kan via egbertdv@xs4all.nl

Namens PvdA Noord Holland (NH), PvdA waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV), PvdA Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), PvdA Hoogheemraadschap Rijnland (HHR)

Lars Voskuil (NH)

Egbert de Vries (AGV)

Leny van Vliet (AGV)

Marjan Leijen (HHNK)

 

Klik hier voor het voledige programma

Klik hier  voor  Groen en Water in de stad (door Lutz Jacobi en Henk Leenders)