9 mei 2017

Busvervoer in Noord-Holland rolstoel proof

De provincie gaat gemeenten oproepen haar bushaltes op te hogen en daarmee rolstoeltoegankelijk te maken. Tevens zal worden onderzocht of hiervoor opnieuw een subsidieregeling opengesteld kan worden. Deze toezegging deed gedeputeerde Post van mobiliteit na vragen van PvdA en CDA over de toegankelijkheid van het openbaar vervoer in de provincie.

In de commissie Mobiliteit werd op verzoek van de partijen gediscussieerd over de toegankelijkheid van het openbaar vervoer en de buurtbussen in het bijzonder. Marieke van Duijn (PvdA): “We zijn blij met de belofte van de gedeputeerde dat ze bereid is om te kijken of er nog geld over is en dat ze gemeenten actief wil stimuleren om meer bushaltes toegankelijk te maken. We hopen dat zoveel mogelijk gemeenten van dit aanbod gebruik zullen maken.“

Dennis Heijnen (CDA): “Goed openbaar vervoer is onmisbaar voor de alle inwoners van onze provincie, dus ook voor inwoners met een fysieke beperking. Zelf in je mobiliteit voorzien is voor veel mensen een belangrijk gevoel van vrijheid. Daar waar openbaar vervoer niet toegankelijk is moeten we samen kijken of aanvullende maatregelen nodig zijn.” Twee insprekers die in een rolstoel zitten, vertelden tijdens de commissie hun ervaringen.

Volgens de provincie zijn er verschillende juridische redenen die buurtbussen beletten om rolstoelgebruikers te vervoeren, zoals wettelijke aansprakelijkheid van de vervoerder en het feit dat wordt gewerkt met, ongediplomeerde, vrijwilligers. Nico Papineau Salm (PvdA): “Wij verwelkomen de uitnodiging van de gedeputeerde dat ze samen met de indieners de diverse dillema’s omtrent de toegankelijkheid van buurtbussen nogmaals zal bespreken.” Na dit gesprek zullen de partijen kijken welke vervolgstappen ze zullen zetten.