14 december 2016

Coalitiepartijen PS vragen GS om duidelijker beleid recreatieschappen MRA

Tijdens de Staten vergadering van afgelopen maandag hebben de coalitiepartijen PvdA, VVD, CDA en D66 een motie ingediend waarin zij pleitten voor een meer samenhangend beleid op het gebied van recreatie en natuur en meer betrokkenheid van gebruikers door ze te laten meedenken over beheer en inrichting.

Veel recreatieschappen bevinden zich in zwaar weer en hebben moeite om aan het einde van het jaar quitte te draaien. Ook vinden veel recreatieschappen het lastig om in te springen op de veranderende behoeften van de gebruiker. Er ontbreekt momenteel een duidelijke visie over waar we heen willen met de recreatieschappen. Ook is er weinig samenhang tussen het recreatie- en natuurbeheer beleid in de recreatieschappen binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Momenteel wordt binnen de MRA gewerkt aan een de uitvoering van de MRA agenda 2016-2020 waarin een actieprogramma voor het metropolitane landschap wordt opgenomen. Daarnaast werkt de provincie samen met gemeenten om de huidige gemeenschappelijke regelingen rondom recreatieschappen te moderniseren.

In de motie roepen de vier coalitiepartijen het college van GS op om in de MRA agenda 2016-2020 een voorstel in de brengen waarin niet alleen een duidelijke grens bepaald wordt tussen natuur en recreatie maar waarin tevens de gebruikers meer worden betrokken bij de inrichting en het gebruik van recreatiegebieden.

Indiener Nico Papineau Salm (PvdA):“De groene strook om groot Amsterdam zorgt ervoor dat mensen binnen 15 minuten in een groen gebied kunnen zijn. Dat is natuurlijk fantastisch maar er ontbreekt helaas wel een duidelijke samenhangende visie voor de toekomst. Met deze motie willen we GS laten weten dat we de ingezette ter verbetering van de recreatie in het metropolitane landschap steunen.”

Mede indiener Flip de Groot van D66 voegde daaraan toe: “Voor de toekomst van de recreatiegebieden is belangrijk dat alle gebruikers meepraten, daarmee bedoelen we zeker ook de exploitanten.”

De motie werd met een meerderheid van de stemmen aangenomen.