Commissies weer van start

Door Aukelien Jellema op 2 september 2021

Op maandag 30 augustus is het politieke jaar, na een qua weer en temperatuur matige Hollandse zomer, weer begonnen met de eerste commissie-vergaderingen.

Als eerste de commissie Natuur-Landbouw-Gezondheid (NLG). Op de inmiddels bijna vertrouwde hybride wijze: alleen in de zaal als je over een agendapunt het woord voert, de fractiegenoten in de zijzalen van de Statenzaal of zelfs thuis, via de ZOOM.

Direct een volle agenda voor deze maandag. Eerst twee technische briefings, over de vergroening van de  – nog nieuw aan te leggen – dijk nabij Uitdam en een briefing over Gezonde Leefomgeving.

Dat laatste is een belangrijk punt uit ons lopende Coalitieakkoord. Dat vertaalt zich alleen al in de naamgeving van onze commissie. Was dat in de vorige Statenperiode nog NLM, met de M van Milieu, deze periode is dat veranderd in NLG, met de G van Gezondheid. Omdat we als PvdA (en als coalitie) van mening zijn dat milieu niet alleen gaat over een schone leefomgeving (met weinig of geen vervuiling van lucht, water of  bodem) maar juist ook om een leefbare woon-, werk- en schoolomgeving, met voldoende (welzijns)voorzieningen, met wijken en straten waarin men omziet naar elkaar.

In de commissievergadering is het ons voorstel geweest om te onderzoeken of in alle Voordrachten die Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten voorleggen, het item Gezonde Leefomgeving kan worden opgenomen. Zodat bij alle beleidsvorming het onderwerp leefomgeving integraal deel uitmaakt van nieuwe plannen en nieuw beleid. Het moet, als ware, in onze haarvaten gaan zitten!

De vergadering kende een paar agendapunten die eerder al in andere vormen aan de orde zijn geweest in vorige vergaderingen.

Het Uitvoeringplan Schone Lucht Akkoord (SLA). Precies iets dat helemaal past in het begrip Gezonde Leefomgeving. Van dat uitvoeringsplan kun je van alles vinden: het komt te laat, het is te weinig, te kort… Maar je moet érgens beginnen. Onze woordvoering was er dan ook  één van: geen tijd te verliezen, uitvoeren, nú! En met zoveel mogelijk Noord Hollandse gemeentes gezamenlijk!

Duidelijk werd overigens dat nog maar weinig Noord Hollandse gemeenten het SLA hebben ondertekend en beloofd hebben er een uitvoeringsplan voor te maken (en uit te voeren). We hebben er bij Gedeputeerde Staten op aangedrongen om de gemeentes hier toch vooral voor te enthousiasmeren. Hoe meer gemeentes eraan meedoen, des te meer succes we mogen verwachten in álle delen van onze provincie.

Verder stond het punt over de mogelijkheden van grond-onteigening in het gebied rond het Naardermeer, de zogenaamde ‘Schil Naardermeer’. Omdat dit gebied gaat worden omgevormd van (veelal) agrarisch gebied naar natuurgebied, moeten diverse boeren worden uitgekocht. Als dat uitkoop-proces niet kan met medewerking van deze boeren, moet de Provincie soms naar het instrument van onteigening grijpen. We hebben er bij GS op aangedrongen dat dat proces zorgvuldig en met inlevingsvermogen zou moeten worden uitgevoerd.

 

 

 

 

 

Aukelien Jellema

Aukelien Jellema

Omdat ik ben geboren en getogen in Den Helder, mag ik mijzelf een echte ‘Jutter’ noemen. Den Helder is een fijne stad om in te wonen. Genoeg ruimte, veel zonuren en frisse lucht. Ik ben getrouwd, heb 2 studerende kinderen en in het dagelijks leven ben ik werkzaam bij een zorgorganisatie (voor ouderen) in Noord

Meer over Aukelien Jellema