Door Leny van Vliet op 20 oktober 2014

Verkiezingsprogramma Amstel Gooi en Vecht

Op 18 maart 2015 gaan de inwoners van Nederland stemmen voor de besturen van de waterschappen. Er zullen scherpe keuzes gemaakt moeten worden. De PvdA heeft in het verkiezingsprogramma ‘Wat wij willen met water’ voor het Waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) de koers uitgezet voor de komende periode.

Wij willen droge voeten houden als het heeft gestortregend. Maar wij willen ook, dat in droge perioden de gewassen op het land niet verdrogen en de oogsten mislukken. Wij willen schoon water om in te zwemmen. Daarom willen wij, dat ons afvalwater goed schoon wordt gemaakt, voordat het weer in het oppervlaktewater terecht komt. Wij willen lekker aan de oevers uit kunnen kijken over het water. Die oevers moeten zowel voor onszelf als voor dieren goed toegankelijk zijn en blijven.

Dit zijn allemaal onderwerpen waar de waterschappen over gaan. De waterschappen zijn de oudste besturen in Nederland. Meestal zijn zij tevens het minst bekend. Zij komen pas in het nieuws als er iets mis gaat. Dat gebeurt gelukkig zelden. Met de veranderingen in het klimaat en de steeds grotere verscheidenheid aan vervuilende stoffen die in het riool terecht komen neemt de kans dat het mis gaat wel toe.

Lees daarom hier wat onze keuzes zijn voor de komende jaren:

Verkiezingsprogramma AGV

 

Leny van Vliet

Leny van Vliet

Leny van Vliet zit voor haar tweede termijn binnen AGV. Voor haar functie als fractievoorzitter brengt ze een schat van bestuurlijke ervaring mee. Lid van de PvdA sinds 1981 en actief betrokken bij waterbeheer  sinds midden jaren tachtig. De Partij van de Arbeid en Water zijn twee onderwerpen waarmee ik al sinds jaren bezig ben. Eind

Meer over Leny van Vliet