Damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen.

Door Aukelien Jellema op 16 december 2020

Een poosje geleden is het FaunaBeheerPlan (FBP) binnen de Staten van onze provincie aangenomen. In dit plan wordt o.a. geregeld hoe om te gaan met het grote ‘overschot’ aan damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Want dat zijn er héél veel.

De damherten hebben sinds de jaren 50 hun domicilie in deze duinen. Ze zijn er door menselijk handelen (losgelaten, uitgezet?) terecht gekomen. Tot ongeveer 1970 leverde dat vrij weinig problemen op. Maar sindsdien zijn de herten in aantal ernstig toegenomen. Er zijn er nu duizenden.

Is dat erg?
Nou… best wel. De herten voelen zich goed thuis in de duinen maar er zit een grote schaduwkant aan hun aanwezigheid in de Waterleidingduinen; ze (vr)eten alles op en vertrappen veel. Zo ernstig zelfs dat veel andere soorten dieren en planten (én insecten) geheel worden verdrongen.

In het Beheerplan staat dat het verstandig is om het aantal damherten drastische terug te brengen; via afschot van het grootste deel van de groep herten.

Is dat erg?
Nou…  eigenlijk wel. Het is enorm tragisch dat dit gaat (moet) gebeuren. En dat de

FaunaBeheerEenheid  geen andere oplossingen kan geven in plaats van het het afschieten van de herten. Zelfs het toedienen van anticonceptie is onbegonnen werk maar vooral heel onwenselijk omdat die anticonceptie dan via de urine van de dieren in de grond terecht komt. Iets dat in een waterwingebied absoluut onwenselijk is.

In de Statenvergadering van 14 december is er gestemd over een motie om eerst nog nader onderzoek te doen over de (on)mogelijkheden voor andere oplossingen dan afschot. Wij hebben daar tegen gestemd

Waarom?
Omdat andere oplossingen in het Beheerplan al uitvoerig zijn beschreven en onderzocht. Die bieden geen of veel te weinig resultaat.

En ondertussen blijft het gebied van de Waterleidingduinen ernstig bedreigd voor wat betreft de natuurwaarden (voldoende verschillende soorten planten en dieren). Natuurwaarden die wij – als Provincie – óók moeten beschermen.

De Damherten zijn gewoonweg met té veel. In de afgelopen jaren is daar geen verandering in gekomen. Het drastisch terugbrengen van het aantal herten, om het evenwicht in het gebied enigszins te herstellen is daarom – helaas – nodig.

We hebben als Statenleden toegezegd gekregen dat we regelmatig van de voortgang van het beheer  op de hoogte zullen worden gehouden. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat, zodra de groep herten de gewenste grootte heeft bereikt, het beheer zich ook kan aanpassen.

Zodat een gezonde groep herten (en die is klein), een gezond leven kan leiden, in gezonde duinen.

 

Aukelien Jellema

Aukelien Jellema

Omdat ik ben geboren en getogen in Den Helder, mag ik mijzelf een echte ‘Jutter’ noemen. Den Helder is een fijne stad om in te wonen. Genoeg ruimte, veel zonuren en frisse lucht. Ik ben getrouwd, heb 2 studerende kinderen en in het dagelijks leven ben ik werkzaam bij een zorgorganisatie (voor ouderen) in Noord

Meer over Aukelien Jellema