Datacenters moeten duurzaam

Door Annette de Vries op 28 april 2020

De metropool regio Amsterdam kent wereldwijd de meeste datacenters. Grote industriële dozen die een steeds prominentere plek innemen in ons open Noord-Hollandse landschap. De voortschrijdende digitalisering van onze maatschappij zorgt ervoor dat we steeds meer data genereren, versturen en opslaan, waardoor steeds meer en grotere datacenters noodzakelijk zijn. Door de groei van datagebruik is er tevens een enorme stijging te zien van de vraag naar elektrische energie. Dit in een tijd waarin we midden in een transitie proces zitten naar duurzame en schone energie. De PvdA vindt dat er meer oog moet zijn voor een goede inpassing van datacentra in het landschap en dat het verduurzamingproces van datacenters veel te traag gaat. Daarom stelt de PvdA de volgende vragen aan Gedeputeerde Staten:

  1. Is GS met de PvdA van oordeel dat verduurzaming van de datacenters niet alleen intern gericht zou moeten zijn op (het gebruik van) ICT, maar dat op korte termijn zou moeten worden gekeken naar verdergaande verduurzaming van de datacenters: verduurzaming, maar ook circulair en energieneutraal?
  2. Deelt GS het oordeel van de PvdA dat binnen de MRA dit verduurzamingsproces van datacenters, waarmee via LEAP een begin is gemaakt, versneld zou kunnen worden?
  3. Graag verneemt de PvdA van GS op welke wijze en op welke termijn de versnelling van dit verduurzamingsproces van de datacenters binnen de MRA kan worden bereikt.

 

Schriftelijke vragen MRA-Aanpak datacenters

Annette de Vries

Annette de Vries

Samenleven doe je niet alleen! Na jarenlang politiek engagement vanuit de coulissen heb ik mij afgelopen jaar kandidaat gesteld voor de Provinciale Staten van Noord-Holland. Ik leef en werk vanuit een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel. Dat heb ik van huis uit meegekregen. Een groot rood hart. Ik ben jurist geworden in de hoop kwetsbare mensen te

Meer over Annette de Vries