25 februari 2016

De Duurzame Donderdag van Ernstjan van Doorn

In deze derde editie van de Duurzame Donderdag is deze week Ernstjan van Doorn aan het woord. We vroegen hem wat duurzaamheid voor hem betekent? Wat doet hij eraan om meer duurzaam te leven? Wat voor inzichten heeft hij hierover en hoe denkt hij anderen te kunnen inspireren. Ernstjan is 37 jaar en werkt aan de Universiteit Leiden.

Wat betekent duurzaamheid voor jou?

Dankzij mijn studie technische natuurkunde heb ik snel een globale internationale blik gekregen en tijdens de studie heb ik meer inzichten verkregen over hoe de wereld van producten, transport en ontginning eruit ziet. Zo leerde ik over de stijgende energiebehoefte van een snelgroeiende wereldbevolking. Energie ligt aan de basis van voorzieningen die andere zaken mogelijk maken: zonder energie geen voedselproductie of transport, geen koeling, geen onderwijs etc.

Ook leerde ik over zaken waar je minder vaak in de krant over leest, zoals dat Helium (ja, van die ballonnen maar ook van de koeling voor de MRI-scanners) een eindige grondstof is, en snel opraakt.

Wat doe je nu al aan duurzaamheid?

Een prachtige documentaire vind ik: “Good Copper, Bad Copper”, welke genadeloos blootlegt hoe internationale megacorporaties zoals Glencore in combinatie met de Wereldbank en de EU zich op heel slinkse wijze meester maken over grondstoffen in andere landen. Niet alleen gaat het over economische plundering, maar ook om de macht rondom grondstoffen, wat aan de basis ligt voor een duurzame samenleving, daar….maar ook hier. Hier heb ik op de website van de PvdA ook diverse artikelen over geschreven.

Laten we beseffen dat Nederland een immense speler is op bepaalde gebieden: we zijn wereldwijd de grootste importeur van Cacao, en na China de grootste importeur van Soja. Ook heeft Nederland het hoogst aantal veedieren per hoofd van de bevolking.

Neem nu Soja, dit wordt geïmporteerd uit landen zoals Argentinië, Brazilië, Paraguay of Bolivia. Niet zelden worden daar grote delen van het regenwoud (Amazone) voor gekapt, en lokale boeren van hun land verdreven door bedrijven die vervolgens op deze op gronden cacao en soja verbouwen voor de export. Dit verdringt verbouwing van gewassen voor consumptie door de lokale bevolking zelf en put hun grond uit.  Vervolgens wordt dit soja verscheept naar Nederland waar het voornamelijk gebruikt wordt als veevoer voor onze intensieve veehouderij. Dit is uitermate onduurzaam, en we zijn direct verbonden met dergelijke ketens.

Welke ideeën heb je over duurzaamheid?

Mijn idee is dat de ketens moeten worden verduurzaamd. En dat wij in Nederland, in Noord-Holland daar veel in kunnen betekenen. Veel verwerkingsindustrieën zitten nu juist hier. Die moeten hierin worden betrokken. En we moeten werken aan duidelijke plannen om de roofbouw die aan de andere kant van de wereld gepleegd wordt en die ons uiteindelijk ook zal treffen een halt toe te roepen. Als grootste importeurs ter wereld van deze verbouwingen zijn we hier direct aan gekoppeld.

Hoe zou jij anderen inspireren om duurzamer te gaan leven?

Verdiep je in de materie, probeer te begrijpen hoe die ketens werken. Verdiep je in bedrijven zoals BP, Cargill, Wilmar, of Glencore. Kijk goed naar documentaires zoals “good copper, bad copper”, “Food.inc” of “Our Daily Bread”, en probeer je voor te stellen dat dit vaak bij ons om de hoek gebeurt (soms zelfs letterlijk in die stallen). Probeer kritische vragen te stellen. Kijk of je ook buiten de intensieve veehouder je producten kunt vinden. Dat is lastig, en soms wat duurder, maar zeker niet onmogelijk. De informatie is er, en probeer vooral te leren, te begrijpen wat er gaande is.