Door Rian van Dam op 19 juni 2017

De kiezer kiest, hoe dan?

Op 8 juli 2017 organiseert het gewest Noord- Holland van de PvdA, op verzoek van diverse afdelingen, een workshop ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Vertegenwoordigers van afdelingen, campagnecoördinatoren, bestuurders, kortom leden en niet leden gaan in gesprek met elkaar om de belangrijkste thema’s van de gemeenteraadsverkiezingen boven tafel te krijgen.

We hebben in ons gewest al enige ervaring met het ledenpanel; een slim en handig digitaal instrument dat u helpt om leden, niet leden, stakeholders en politiek geïnteresseerden te betrekken bij debat en discussie. Dit biedt u aantrekkelijke en nieuwe mogelijkheden om met uw eigen achterban in contact te komen ter voorbereiding van de verkiezingen in 2018.

Belangrijk voor ons als PvdA; we willen graag een goede en zichtbare rol blijven spelen in de lokale democratie.

Hans Aertsen laat u actief met dit digitale instrument, het ledenpanel, kennis maken. We gaan aan de slag en na deze ochtend bent u bekend met alle ins- en outs van dit instrument. U kan het dan toepassen in uw eigen afdeling. U ziet hoe politieke meningsvorming op het digitale platform werkt en u krijgt inzicht hoe u de uitkomsten kunt gebruiken voor uw verkiezingsprogramma, campagnespeerpunten e.d.

Om actief te kunnen meedoen is het noodzakelijk dat u een smartphone, laptop of tablet meeneemt. Via een wifiverbinding kunt u life deelnemen aan het panel en zo ook gelijk input verzamelen voor het lokale verkiezingsprogramma. Opgeworpen speerpunten worden vertaald naar de praktijk en met behulp van uw inbreng geconcretiseerd.

De workshop wordt gehouden in Huis van Hilde, Westerplein 6 te Castricum
We starten om 10.00 uur en sluiten om 13.00 uur af.

Graag nodigen we bestuurders, fractieleden, wethouders en campagnecoördinatoren uit op deze “handen uit de mouwen” dag. Vergeet vooral uw smartphone, tablet of laptop niet.

Wij stellen het op prijs als u zich voor 1 juli opgeeft via martin_a_kip@hotmail.com.
Dit geeft Hans de mogelijkheid vooraf het digitale panel in te richten zodat we snel van start kunnen gaan.
Wij hopen dat wij vertegenwoordigers treffen van alle afdelingen.