De Metropoolregio Amsterdam – Onze Visie

Door Tim Wagelaar op 11 mei 2021

De Metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. De MRA zet zich onder andere in voor het verbeteren van bereikbaarheid, bouwen van woningen en duurzaamheid. Concreet betekent dit dat bestuurders van de verschillende gemeentes en provincies samenwerken in de zogenoemde “portefeuillehoudersoverleggen”. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de Raden en Staten om de kaders te stellen en de bestuurders te controleren.

Op het moment wordt gewerkt aan een nieuwe organisatie van de MRA. De kern van het voorstel is dat de organisatie van de MRA eenvoudiger moet worden om de grote ambities te kunnen waarmaken. Zo wordt er een bestuur en Algemene Vergadering opgericht en zijn er nieuwe doelen gesteld. Een eerste voorstel voor deze transitie is recent besproken door alle Raden en Staten. De transitiecommissie is nu bezig met een nieuw voorstel dat ook weer besproken wordt door de Raden en Staten.

Als PvdA Noord-Holland zijn wij voorstander van de MRA en de versterking daarvan gezien de kansen die het biedt voor regionale samenwerking en de positie richting Rijksoverheid en EU. Daarbij zijn we blij met de doelen die nu gesteld zijn waarin leefbaarheid en duurzaamheid centraal staan. Tegelijkertijd vinden we het ontzettend belangrijk dat de MRA geen nieuwe bestuurslaag wordt. Daarom hebben wij in onze bijdrages aandacht gevraagd voor een gedetailleerdere uitwerking van de nieuwe organisatie, actieve en heldere informatievoorziening richting volksvertegenwoordiger en een grotere rol voor raads- en statenleden. De delen van Noord-Holland die geen lid zijn van de MRA zijn een ander belangrijk aandachtspunt voor ons; een versterking van de MRA mag nooit leiden tot een achterstelling van die andere gebieden.

Ook bij het nieuwe voorstel zullen we constructief kritisch blijven kijken naar deze punten. Hierbij willen we als provinciale fractie ook meer de samenwerking gaan zoeken met onze gemeentelijke fracties. Zo zorgen we er samen voor dat de MRA een efficiëntere organisatie wordt terwijl de democratische legitimiteit gewaarborgd blijft.

Heb je nog vragen of ideeën over dit onderwerp? Neem contact op met [email protected].

Tim Wagelaar

Tim Wagelaar

Ik ben actief geworden voor de PvdA om mij in te zetten voor een socialere en eerlijkere wereld. Als jongste kandidaat wil ik voor een frisse wind zorgen en de belangen van jongeren vertegenwoordigen.

Meer over Tim Wagelaar