Door op 6 juni 2013

De PvdA Noord-Holland ontevreden over voortgang Omgevingsraad Schiphol (ORS)

Er is nog steeds niet bekend hoe de Omgevingsraad Schiphol (ORS) eruit zal zien en wanneer  hij van start zal gaan. Dat  blijkt uit het antwoord van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op vragen van PvdA Statenlid Gohdar Massom. De Omgevingsraad Schiphol is de opvolger van de slecht functionerende  Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS).

De ORS zou uiterlijk 1 mei 2013 van start gaan. Nu blijkt dat deze datum niet haalbaar is. De staatssecretaris heeft nog geen besluit genomen. Een nieuwe datum voor de start van de ORS is niet aangegeven.

De PvdA dringt aan op duidelijkheid omtrent de vorming van de ORS.  Statenlid Massom:  “De omgevingsraad Schiphol moet transparant en goed vertegenwoordigd zijn door de bewoners en gemeenten en over een duidelijk mandaat beschikken. Veel bewonersvertegenwoordigers hebben geklaagd over gebrekkige informatie en vinden dat zij te weinig betrokken worden bij het besluitvormingsproces. Wij willen op korte termijn duidelijkheid over de structuur van de ORS, de besluitvormingsprocedure, de wijze hoe de bewonersvertegenwoordigers gekozen worden en welk mandaat de ORS heeft.”  Ook wil de PvdA de garantie dat de ORS beter gaat functioneren dan de CROS.

Massom:  “Er moet één  jaar na de oprichting van de ORS een evaluatie plaatsvinden. De directie van de luchthaven Schiphol en de rijksoverheid werken op dit moment te weinig aan het creëren van draagvlak bij de bewoners. We zien deze ontwikkeling als een groot risico voor de toekomstige groeiplannen en de inpassing van Schiphol in de regio.”

 

Schriftelijke vragen en antwoorden ORS