Duurzaam doorpakken! – Coalitieakkoord 2019-2023

12 juni 2019

Op woensdag 12 juni hebben wij het nieuwe coalitieakkoord 2019-2023 ‘Duurzaam doorpakken!’ gepresenteerd! De coalitie van PvdA, GL, D66 en VVD zet de komende vier jaar onder andere in op leefbaarheid, duurzame woningbouw, klimaat- en energietransitie, natuur en milieu en duurzame mobiliteit.

De PvdA-onderhandelaars Adnan Tekin, Lars Voskuil en Annette de Vries hebben de afgelopen weken onder leiding van formateur Laura Bromet (GL) met de onderhandelaars van de andere drie partijen gewerkt aan het overbruggen van de verschillen en het versterken van de overeenkomsten. Een proces dat lang niet altijd eenvoudig was, maar dat door de gedeelde wens om eruit te komen toch tot een goed einde is gebracht. Een belangrijke factor in dat succes was de bereidheid bij alle partijen om niet alleen te kijken naar de eigen winst, maar ook anderen hun successen te gunnen. Een lijn die de komende 4 jaar doorgezet zal worden.

In de loop van de onderhandelingen is er ook uitgebreid gesproken met verschillende partijen uit onze samenleving die waardevolle bijdragen geleverd hebben. Dat geldt ook voor de overige partijen in Provinciale Staten die in de gelegenheid gesteld zijn om hun speerpunten nog eens nadrukkelijk onder de aandacht van de onderhandelaars te brengen. Een aantal van die punten heeft ook een plek gevonden in het coalitieakkoord, waarmee hopelijk de toon gezet is voor een positieve en constructieve samenwerking van coalitie en oppositie de komende jaren.

Zaterdag 15 juni wordt het coalitieakkoord ter goedkeuring voorgelegd aan de PvdA leden van het Gewest Noord-Holland. Wanneer ook zij ermee instemmen, kan op maandag 17 juni het nieuwe College van Gedeputeerde Staten geïnstalleerd worden. Namens de PvdA zal Adnan Tekin worden voorgedragen als gedeputeerde met als portefeuille ‘leefbaarheid, gezondheid en milieu’, ‘duurzame bereikbaarheid en mobiliteit’ en ‘luchtvaart inclusief Schiphol’. Een mooie en uitgebreide portefeuille waarin veel ruimte zit voor onze Rode elementen. Bijvoorbeeld de voortvarende aanpak van de verbetering van de leefbaarheid in Wijk aan Zee en Krommenie/Assendelft maar ook de versterking van het OV en de fietsinfrastructuur als duurzame mobiliteitsoplossingen.

De PvdA-fractie heeft al ingestemd met het akkoord, 15 juni is het aan de leden om hun goedkeuring uit te spreken voor een akkoord dat bijdraagt aan een Sociaal, Duurzaam en Sterk Noord-Holland.

Zeker NU!

Coalitieakkoord 2019-2023