Door Rina van Rooij op 13 oktober 2016

Duurzame donderdag: Geen olie/gas/zoutwinning in het Waddengebied!

Tijdens de laatste provinciale staten vergadering  van 3 oktober jl. werd de door mij  ingediende motie waarin ik GS opriep om schadelijke activiteiten in het Waddengebied te voorkomen met een meerderheid aangenomen.

Tijdens de PS vergadering werd het Investeringskader Waddengebied 2016-2026 vastgesteld. Dit is een stuk van het Waddenfonds. Het Waddenfonds is een gemeenschappelijke regeling van de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen waarin de drie provincies samen optrekken voor een duurzame versterking van het ongedeelde Waddengebied.  De PvdA Noord-Holland fractie is blij met dit project wat naast economie veel aandacht heeft voor ecologie.

De in 2009 tot Werelderfgoed aangewezen Waddenzee is een uniek beschermd natuurmonument wat naast uniek ook zeer kwetsbaar is.  Eén van de bijzondere eigenschappen van de Waddenzee is dat de wadplaten twee keer per dag droogvallen en daarom door miljoenen vogels gebruikt worden om voedsel op te zoeken. Als gevolg van schadelijke activiteiten zoals olie-,gas- en zoutwinning kan bodemdaling ingezet worden en de sedimenthuishouding beïnvloed raken. Dit kan schade toebrengen aan het gebied waarbij in het ergste geval de wadplaten kunnen verdwijnen. Als dat gebeurt komen de wadvogels dusdanig in de problemen dat dit aan een groot aantal ervan het leven kan kosten.

Ik heb deze motie ingediend omdat onze fractie, samen met onze PvdA collega´s in Friesland en Groningen, vinden daarom dat de Waddenprovincies de bijzondere verantwoordelijkheid hebben om dit prachtige gebied te beschermen tegen schadelijke invloeden zoals olie- gas- en zoutwinning.  Deze activiteiten zijn namelijk in strijd met de doelstelling van de Provincies die luidt: ’het versterken en optimaal kunnen beleven van de fysieke en ecologische kwaliteiten van het waddengebied.’

Ik hoop dat mijn oproep aan GS in deze motie om, in overleg met de drie Waddenprovincies, alles in het werk te stellen om de Wadden te beschermen tegen schadelijke activiteiten helpt om dit unieke stukje Nederland intact te houden. Het is onze verantwoordelijkheid om alles in het werk te stellen om dit unieke gebied te beschermen zodat ook generaties na ons nog optimaal kunnen genieten schoonheid van het Waddengebied. Als Provincie moeten wij alles doen wat in onze macht ligt en daarin past ook een duidelijke stellingname.

 

Rina van Rooij

Rina van Rooij

Al ruim 30 jaar woon ik in Purmerend. Geboren in Oisterwijk, daarna korte tijd in Leiden gewoond en wat langer in Haarlem , ben ik verknocht geraakt aan Noord-Holland. Ik ben alleenstaand en heb 4 volwassen kinderen en 2 kleinkinderen. Ik kom uit een arbeidersgezin waar armoede dagelijks werd ervaren, maar waar hard werken met

Meer over Rina van Rooij