Eerste commissievergadering NLG, direct grote onderwerpen

Door Aukelien Jellema op 16 september 2019

Op 9 september 2019 waren we voor het eerst officieel woordvoerders, voor onze fractie, in de commissievergadering NLG (Natuur-Landbouw-Gezondheid). Direct vielen we met de neus in de boter, veel onderwerpen van groot belang: De PAS, de ontwikkelingen bij Tata Steel en Harsco en ideeën meegeven aan de nieuwe Gedeputeerde Natuur, over (on)mogelijkheden voor wat betreft preventie en/of tegengaan van faunaschade. We zullen ons in de aankomende Statenperiode veelvuldig met deze onderwerpen gaan bezig houden.

 

We begonnen de vergadermiddag met een technische briefing over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Over deze afkorting kun je eindeloos woordgrapjes maken. Je wordt er onPASselijk van, je wilt er PAS op de plaats mee maken maar je kunt er ook van vinden dat er helaas nu PAS ècht werk van gemaakt wordt. De technische briefing liet een nogal alarmerend beeld zien van de opgave waarvoor we ons als provincie Noord Holland gesteld zien; er mag niet veel meer of er mag nog even niet(s) (verder). Onze fractie vindt de laatste ontwikkelingen van omgaan met de PAS, een goede stap in de richting van een beter leefbaar milieu en aandacht voor de gezondheid en het welzijn van mens en dier. Een aantal zaken dienen echter zorgvuldig afgewogen te worden. Veiligheid van dijken of wegen en woningbouw zijn van zo’n groot belang dat hier een werkzame modus voor gevonden moet worden.

Want later in de middag stond het afdoen van de motie 37 uit 2018 (Motie Markermeerdijken) op de agenda. In deze motie had Provinciale Staten het vorige college van Gedeputeerde Staten opgedragen om het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een Plan van Aanpak te laten ontwerpen over burgerparticipatie aangaande de versterking en het aanzicht van de Markermeerdijken. De nieuwe wijze van omgaan met de PAS geeft nú echter aan dat grote en minder grote infrastructurele ingrepen opnieuw tegen het licht gehouden moeten worden. De Markermeerdijken stonden in de technische briefing ook in het rijtje ‘nader te (her)overwegen projecten’. Food for thought…

 

Ook in deze commissievergadering is stilgestaan bij de situatie rond Tata Steel. Zo vond onze fractie de reactie van Tata op het commentaar van de Provincie (en andere overheden) op de door Tata gepresenteerde roadmap nogal teleurstellend. Zo concreet en helder als de reactie van de Provincie en de gemeenten op de roadmap was (Brief GS aan Tata Steel Roadmap), zo abstract en weinig concreet is hierop de reactie van Tata (Reactie Tata Steel). We zijn bezorgd over de ruis die dreigt te ontstaan over het bouwen van een hal waar converterslak kan worden verwerkt. Daar waar in de brief van Provincie en gemeenten wordt gesproken over een toezegging, geeft Tata aan eerst nog eens te gaan onderzoeken wat de beste oplossing is. Véél te weinig daadkracht, vindt onze fractie.

Ook heeft de PvdA vragen gesteld over het afgraven van een deel van de oxykalkslikberg op het Tata-terrein ten behoeve van de bouw van een windmolen. De vervuilde grond zal tijdelijk elders op het terrein worden opgeslagen, maar wat gebeurt er met de rest van de berg? Onze Gedeputeerde Adnan Tekin maakte duidelijk dat ook deze berg zijn aandacht heeft. Het afgraven gebeurt allemaal netjes volgens de voorschriften maar de enorme berg oxykalkslik, die al sinds de jaren tachtig aan de rand van het terrein van Tata Steel in IJmuiden ligt, moet mogelijk toch weg als er geen uitzicht is op verwerking van dit afval in de experimentele Hisarna-hoogoven, antwoordde onze Gedeputeerde aan de commissie.

 

Gert Jan Leerink en Aukelien Jellema

Aukelien Jellema

Aukelien Jellema

Omdat ik ben geboren en getogen in Den Helder, mag ik mijzelf een echte ‘Jutter’ noemen. Den Helder is een fijne stad om in te wonen. Genoeg ruimte, veel zonuren en frisse lucht. Ik ben getrouwd, heb 2 studerende kinderen en in het dagelijks leven ben ik werkzaam bij een zorgorganisatie (voor ouderen) in Noord

Meer over Aukelien Jellema