10 juli 2017

Fiets hoog op de agenda jaarlijkse kadernota Provincie

Tijdens zijn mondelinge bijdrage tijdens de Provinciale Staten vergadering van vandaag heeft fractievoorzitter Xander den Uyl er bij Gedeputeerde Staten (GS) op aangedrongen dat in de extra investeringen in het Smart Mobility beleid van de provincie ook de fiets meegenomen moet worden.  Hij zei dit ter ondersteuning van de motie die fractiegenoot Marieke van Duijn samen met coalitiepartners D66 en CDA indiende. Zowel de motie voor fietsinclusieve Smart Mobility als die voor betere uitvoering Hoofdfietsnetwerk zijn met grote meerderheid aangenomen.  

De leden van de Provinciale Staten (PS) in Noord-Holland bespraken vandaag in de laatste PS vergadering van dit politieke jaar de kaderbrief 2018-21. Hierin legt GS de beleidskeuzen en het financieel kader voor de periode 2018-2021 voor aan PS. Xander stelde namens de fractie vast dat de financiële situatie van de provincie er goed uit ziet. Dit heeft niet alleen positieve gevolgen voor het werk, de woonsituatie en de leefomgeving van onze inwoners maar ook voor een meer duurzame provincie waarin we hard werken aan een goede energietransitie.

De PvdA fractie is tevreden met de middelen die uitgetrokken worden voor De Kop Werkt, OV knooppunten, breedband, financiering Omgevingsdienst en Regionale Omgevingsdienst, de cofinanciering van Europese Projecten en duurzame infrastructuur.

Smart Mobility & fiets

De kaderbrief gaf aanleiding om twee moties in te dienen, waarvan één voor een extra impuls voor het fietsbeleid in de provincie. Samen met D66, CDA, GroenLinks en de CU/SGP fracties maakt de PvdA fractie zich hier al langer hard voor en nu kan er weer actief een stap gezet worden naar een goed en integraal fietsroutenetwerk en een visie op het fietsbeleid, ook in samenhang met andere vervoersmodaliteiten.

Smart Mobility, een slimme en technologische manier van omgaan met mobiliteit, maakt ook onderdeel uit van de Kaderbrief. De PvdA vindt het belangrijk dat de investeringen hierin evenwichtig worden verdeeld en dat toepassingen ten behoeve van de fietser en het openbaar vervoer nadrukkelijk worden meegenomen.

Marieke van Duijn (PvdA): “De leden van de commissie mobiliteit hebben tijdens hun recente werkbezoek aan Kopenhagen met eigen ogen kunnen zien hoe goed het in de praktijk werkt om de fiets op te nemen in het Smart Mobilitybeleid. Ons provinciale Smart Mobilitybeleid zou veel integraler moeten kunnen zijn door de fiets en het OV erin mee te nemen. Hierdoor kunnen we kansen pakken en stappen zetten naar een duurzamer mobiliteitsbeleid.”

De PvdA steunt de extra investeringen in Smart Mobility, maar ziet dat de focus vooral ligt op ontwikkelingen die automobilisten ten goede komen, terwijl er veel kansen liggen voor duurzame mobiliteit zoals de fiets. Dankzij Smart Mobility kunnen de bewegingen van de verschillende soorten weggebruikers beter op elkaar worden afgestemd waardoor de veiligheid, leefbaarheid en doorstroming worden vergroot.  Zo is bijvoorbeeld een ontwikkeling in gang gezet waarbij de auto automatisch afremt als een fietser van rechts komt of een rotonde wil oversteken. Ook zijn andere provincies in Nederland al bezig met het testen van intelligente fietsen. Na de zomer zal hier in de commissie Mobiliteit ook verder over gesproken gaan worden.