Fiks de FIXteams

Door Annette de Vries op 20 juli 2022

Voor iedereen een duurzame woning. Dat is goed voor het klimaat, voorkomt een hoge energierekening en maakt ons minder afhankelijk van aardgas.

Zowel provinciaal als landelijk versnellen we de verduurzaming van onze woningen: 2,5 miljoen woningen moeten geïsoleerd worden t/m 2030.

Op dit moment doet elke gemeente dat op haar eigen manier. Als ze er aan toe komen. Met name kleinere gemeenten missen vaak de kennis en menskracht.

Inmiddels is gebleken dat je maar één kans krijgt om het goed te doen achter de voordeur. Juist de mensen in huizen, waar de meeste energiewinst te halen valt, blijken moeilijk bereikbaar. Zij gaan niet naar de gemeentelijke energieloketten. Vouchers blijven ongebruikt liggen. Mensen hebben vaak al genoeg aan hun hoofd.

Een aantal gemeenten zet energiecoaches in maar ook die blijken onvoldoende zoden aan de dijk te zetten. Als ze al binnenkomen. Er zijn gemeenten die het aantal energiecoaches weer terugschroeven en terugvallen op vouchers en tegoedbonnen voor tochtstrips en radiatorfolie. Die veelal in een la blijven liggen omdat mensen de noodzaak niet zien of andere zorgen aan hun hoofd hebben.

Dit draagt niet bij aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving en zeker niet aan de versnelling die zo hard nodig is om deze opgave in de energietransitie te halen.

In Weesp, Amsterdam en Zaanstad zijn nu enkele pilots met FIXbrigades. Hier werken energiecoaches samen met sociale wijkteams en lokale ambassadeurs, ondernemingen/fiksers die gelijk in de woning de nodige besparingsmogelijkheden uitvoeren. Een persoonlijke en integrale benadering. Nu al is duidelijk dat deze aanpak het meest effectief is. Bovendien is hieraan een leer- werktraject verbonden. Bovendien kan dan gezamenlijk ingekocht worden, wat de kosten weer drukt.

Daarom hebben we als PvdA-fractie NH het initiatief genomen voor (onderzoek naar de behoefte aan) een provinciale fikser die gemeenten waar nodig kan bijstaan. Deze motie hebben we ingediend samen met GL, PvdD, DENK, 50+ en CU. De motie is uiteindelijk mede ondersteund door SP, CDA, D66 en JA21.

We willen aan de slag en zorgen voor comfortabele, duurzaam verwarmde woningen in NH!

Annette de Vries

Annette de Vries

Samenleven doe je niet alleen! Na jarenlang politiek engagement vanuit de coulissen heb ik mij afgelopen jaar kandidaat gesteld voor de Provinciale Staten van Noord-Holland. Ik leef en werk vanuit een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel. Dat heb ik van huis uit meegekregen. Een groot rood hart. Ik ben jurist geworden in de hoop kwetsbare mensen te

Meer over Annette de Vries