Fit for 55: “Het kan en het moet!” Mits iedereen mee kan doen!

Door Annette de Vries op 4 februari 2022

De uitstoot van broeikasgassen moet 55% omlaag in 2030. De PvdA NH omarmt daarom het Fit for 55-pakket. Anders halen we de klimaatdoelen van Parijs niet: voorkomen dat de aarde meer dan 1.5%, hoogstens 2% opwarmt in de komende dertig jaar. Een periode die de meesten van ons, maar zeker onze kinderen en kleinkinderen, hopen mee te maken.

Maar wat de PvdA NH betreft: “je kan niet groen doen als je rood staat”. Veel van de Noord-Hollanders willen meedoen maar dat moet ook voor iedereen mogelijk zijn. Daar ligt een heel grote opgave!

Het pakket aan maatregelen en middelen is door EU-commissaris Timmermans voorgelegd aan de lidstaten: overzicht Fit for 55-pakket.

In het recente Coalitie Akkoord luidt de ambitie van het nieuwe kabinet: Minstens 55% minder uitstoot van CO2 in het jaar 2030. Dat betekent dat we hard aan de slag moeten. Met energiebesparing, de overstap op duurzaam opgewekte energie, innovatieve opwek van die energie, opslag, enzovoort.

Het laaghangende fruit zijn we nu aan het plukken. Maar het moet dus nog een tandje hoger, als we die klimaatdoelen willen halen.

Ambitie dus! Gaat dat lukken?

PvdA NH heeft samen met GL, D66 en SP afgelopen zomer GS gevraagd te onderzoeken wat de hogere ambitie voor Noord-Holland zou betekenen en de voorbereidingen die de provincie daarvoor treft: motie.

Op 6 december jl hebben we een bijeenkomst gehad met vier experts: Maarten van Poelgeest voorzitter van een van de Klimaattafels, Ayolt de Groot van het ministerie van EZK, Robert Tieman van VNO-NCW en Marjan Minnesma van Urgenda. Urgenda is het meest duidelijk in haar antwoord: Het kan en het moet! “Het moet” staat vast. In een 54-puntenplan legt Urgenda concreet uit hoe het ook kan: overzicht 54-puntenplan.

Dit betekent wel dat we met zijn allen nog een tandje bij moeten zetten. In alle sectoren!

Wat hebben we als provincies en gemeenten daarvoor nodig? De provincies en gemeenten hebben samen aan het demissionaire kabinet al laten weten dat de hoge ambitie onvermijdelijk is. Maar, zeggen ze erbij, dan moet Den Haag wel nu zorgen voor de nodige financiering, aangepaste en aanvullende regelgeving en moet het rijk samen met provincies en gemeenten zorgen voor heldere communicatie, ook over de urgentie van de opgave.

Voorop staat hierbij dat de energietransitie haalbaar en betaalbaar moet zijn voor de inwoners. Duidelijke, begrijpelijke standpunten. Den Haag moet nu echt op korte termijn doorkomen.

Intussen zitten we in de provincie Noord-Holland natuurlijk niet stil. Op het gebied van de energietransitie, besparing en innovatie gebeurt al het een en ander. Hoe we nog meer kunnen doen en hoe we iedereen mee kunnen krijgen, gaan we als PvdA onderzoeken. Samen met andere fracties in de Staten. Samenleven doe je nu eenmaal niet alleen.

Moeten we met deze onderzoeken wachten op Den Haag? Liever niet. Een gezonde leefomgeving voor de Noord-Hollanders betekent immers ook droge voeten!

Wordt vervolgd!

Annette de Vries

Annette de Vries

Samenleven doe je niet alleen! Na jarenlang politiek engagement vanuit de coulissen heb ik mij afgelopen jaar kandidaat gesteld voor de Provinciale Staten van Noord-Holland. Ik leef en werk vanuit een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel. Dat heb ik van huis uit meegekregen. Een groot rood hart. Ik ben jurist geworden in de hoop kwetsbare mensen te

Meer over Annette de Vries