Door op 14 september 2016

Fractie PvdA NH uit haar zorgen over laatste ontwikkelingen omtrent Pallas project

Deze week trokken een aantal nieuwsberichten onze aandacht die wellicht invloed hebben op de bouw van Pallas. Eén van die nieuwsberichten ging over de veiligheid van de huidige hoge flux reactor in Petten. Hierover hebben de statenleden op maandag 12 september jl. in de commissie Economie, Energie en Bestuur (EEB) met elkaar van gedachten gewisseld waarna er afspraken zijn gemaakt over het vervolg.

De PvdA fractie heeft haar zorgen geuit over de veiligheidssituatie en heeft andere politieke partijen opgeroepen om gehoor te geven aan het verzoek van PvdA kamerlid Jan Vos voor het uitvoeren van een onafhankelijk veiligheidsonderzoek. De directe omwonenden van Petten mogen geen gevoel van onveiligheid hebben. Daarnaast heb ik gewezen op het feit dat mede door dit soort berichten het draagvlak voor Pallas bij de regio afneemt.

Echter, in de laatste paar dagen kwamen ons meer zorgwekkende nieuwsberichten onder ogen die wellicht verregaande invloed kunnen hebben op het Pallas project. Mallinckrodt verkoopt haar “nuclear imaging” divisie aan het Belgische IBA Molecular (IBAM) wat zich heeft gespecialiseerd in het produceren van medische isotopen met versnellers. Dat betekent dat ook de vestiging van Mallinckrodt in Petten, die de medische isotopen maakt met de grondstof uit de hoge flux reactor, verkocht wordt. De pvda fractie maakt zich zorgen dat, met het vertrek van Mallinckrodt, een belangrijke potentiële financier voor de nieuwe Pallas reactor hiermee verdwijnt.

Een andere relevante ontwikkeling is dat het Nederlandse hightech bedrijf ASML onlangs een nieuwe methode heeft ontwikkeld om op grote schaal medische isotopen te produceren zonder radioactief afval. De methode, die lijkt op de productie in lineaire deeltjesversnellers, zou snel toegepast kunnen worden. Nu worden medische isotopen nog voornamelijk geproduceerd met kernreactoren, waarvoor dus in Petten een nieuwe reactor is gepland: Pallas. Door deze ontdekking om in de toekomst belangrijke medische isotopen te produceren zonder nucleair afval  wordt kan de marktpositie van de geplande Pallas-reactor verder verzwakken en lijkt de komst ervan overbodig.

Ik heb daarom vandaag namens de PvdA NH fractie de volgende vragen aan gedeputeerde staten gesteld:

  1. Is het college bekend met de laatste nieuwsberichten?
  2. Zo ja, is het college van mening dat deze nieuwe ontwikkelingen van invloed kunnen zijn op de business case Pallas?
  3. Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?
  4. Heeft het college n.a.v. deze berichten contact opgenomen met de Minister van EZ en/of met de stichting Pallas om te bespreken welke invloed deze ontwikkelingen hebben op de business case en de toekomst van Pallas?
  5. Zo nee, is het College bereid om z.s.m. in overleg te treden met EZ en de Stichting Pallas om dit bespreken?
  6. Zo nee, waarom niet?
  7. Zo ja, bent u bereid om de Staten z.s.m. over de uitkomst van deze gesprekken te informeren?