Geen gele akkers meer. PvdA stelt vragen over glyfosaatverbod

Door Alphons Muurlink op 10 december 2020

Sinds 1 november jl. is het gebruik van het gewasbestrijdingsmiddel glyfosaat (ook bekend als roundup) in de provincie Noord-Holland verboden. Dat verbod is gaan gelden voor nieuwe pachtcontracten van de provincie Noord-Holland. Maar uitzonderingen zijn mogelijk. 

Agrariërs gaven in de inspraakronde begin dit jaar aan dat een verbod helemaal niet mogelijk is. Het nieuwe pachtbeleid biedt de mogelijkheid dat als er echt geen alternatief is en gewasbescherming wel noodzakelijk, glyfosaat alsnog wordt toegestaan. Daarom wil de PvdA weten hoe het staat met het glyfosaatverbod en stelde vragen aan Gedeputeerde Staten.

Schriftelijke vragen PvdA glyfosaatverbod

© foto: Patrick de Wit
Alphons Muurlink

Alphons Muurlink

De wereld om ons heen verandert snel. Dat vraagt om nieuwe oplossingen en keuzes. Ik ga me de komende vier jaar met hart en ziel inzetten voor die oplossingen waarin eerlijk delen, een duurzame toekomst met goede kansen voor iedereen centraal staan.

Meer over Alphons Muurlink