Door op 19 september 2014

Geslaagde bijeenkomst met raadsleden over jeugdzorg

De PvdA factie heeft de afgelopen weken twee bijeenkomsten over jeugdzorg georganiseerd voor raadsleden in Noord Holland.

Er zijn 13 raadsleden op deze bijeenkomsten geweest. Er is veel informatie uitgewisseld over hoe de Statenfractie politiek heeft gevoerd de afgelopen 4 jaar m.b.t. de jeugdzorg.

Er is uitgebreid stil gestaan bij verschillende zaken zoals een klachtencommissie, inspreken van burgers in commissievergaderingen, commissie Samson en gevolgen hiervan op het beleid, incidenten binnen de jeugdzorg en hoe om te gaan met de media. Ook de valkuilen hebben veel aandacht gehad.

Tot slot hebben de raadsleden de Statenfractie een aantal belangrijke punten mee gegeven voor de komende 6 maanden.

Rina van Rooij en Attiya Gamri nodigen alle raadsleden van de PvdA uit om bij vragen, vooral contact met hen op te nemen. Zij willen de raadsleden zoveel mogelijk ondersteunen bij dit ingewikkelde dossier.