Door Xander den Uyl op 10 maart 2015

Gratis OV voor ouderen met minimuminkomen

In Amsterdam hebben al 18.000 senioren met een minimuminkomen een gratis abonnement voor het OV in de hoofdstad aangevraagd. De proef van de gemeente, op initiatief van de PvdA, is een groot succes. Daarom willen we dit nu in heel Noord-Holland invoeren.

Belangrijkste doel van de proef is het bestrijden van eenzaamheid en het vergroten van het welzijn van deze ouderen. Dat is goed gelukt, de mensen die gebruikmaken van het gratis abonnement geven aan dat ze meer sociale contacten hebben en nu vaker de deur uitgaan om anderen te bezoeken.

De gemeente Amsterdam heeft besloten in 2015 de proef uit te breiden. Het geld hiervoor komt uit een pot voor Armoedebeleid, een gemeentelijke taak.

De provincie is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in de regio’s Noord-Holland Noord, de Gooi en Vechtstreek en Haarlem/IJmond. De PvdA vindt dat er ook hier gratis openbaar vervoer voor ouderen met een minimuminkomen moet komen.

Gezien het succes in Amsterdam denkt de PvdA dat zo’n 30.000 ouderen met een minimuminkomen hier met plezier gebruik van kunnen gaan maken waardoor de leefbaarheid van het platteland er goed op vooruit kan gaan. Voor de ongeveer 1,5 miljoen euro die dit zou moeten gaan kosten is nog een potje te vinden in de begroting, aldus de PvdA. Direct na de aanstaande Provinciale Statenverkiezingen wil de PvdA hier een voorstel voor indienen.

Xander den Uyl

Xander den Uyl

Sinds 2011 ben ik lid van provinciale staten van Noord Holland en thans fractievoorzitter. Al ruim 35 jaar lid van de PvdA, ben ik in die jaren vaak heel actief geweest in de partij, in afdeling, gewest, campagnes en de laatst vier jaar in de Staten. Het grootste deel van mijn loopbaan ben ik actief

Meer over Xander den Uyl