Door Nico Papineau Salm op 29 april 2017

Groei biologische en duurzame landbouw in NH moet sneller!

Een aantal van onze statenleden bezocht deze week het biologische landbouwbedrijf De Lepelaar in Sint Maarten en sprak met eigenaar Jan Schrijver over recente ontwikkelingen in de duurzame en biologische landbouw. Nico Papineau Salm doet verslag. 

In maart 2015 werd, in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen, een bijeenkomst georganiseerd op het biologisch bedrijf De Lepelaar in Sint Maarten. Eigenaar van dit prachtige bedrijf (en partijgenoot) Jan Schrijver, ontving indertijd een keur aan (lokale) politici, bestuurders, collega’s en andere belangstellenden. De brochure ‘Meer biologische en duurzame landbouw in NH’ werd aangeboden aan lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid Noord-Holland Tjeerd Talsma en toenmalig staatssecretaris Natuur & Landbouw Sharon Dijksma. In deze brochure formuleerde de Partij van de Arbeid concrete activiteiten om de biologische landbouw te laten groeien. Hiermee, zo lag in de bedoeling, moest het mogelijk zijn om binnen de huidige bestuursperiode het areaal biologische landbouwgrond in Noord-Holland op 10% te brengen.

Twee jaar later is de Noord-Hollandse PvdA-fractie opnieuw naar het bedrijf De Lepelaar gegaan om met Jan Schrijver de recente ontwikkelingen in de biologische en duurzame landbouw te bespreken. De vraag naar biologische producten is sterk toegenomen, aldus Schrijver. Er is niet alleen steeds meer vraag naar gezond voedsel maar ook naar producten die in de nabije omgeving geproduceerd worden. Schrijvers  bedrijf is sterk gegroeid. Door een grotere diversiteit aan groenten te verbouwen, van wortels en bieten tot selderij, kan het bedrijf het hele jaar door leveren. Dit vraagt wel om een heel scherpe planning van de teelten.

Goed om te horen is dat een van de aanbevelingen van de PvdA uit 2015 ook volledig is nagekomen; het aantal medewerkers bij De Lepelaar is sterk gegroeid. Dit geeft aan dat dat biologische en duurzame landbouw ook hier zorgt voor toename van de werkgelegenheid. Veel van de medewerkers komen op de fiets naar hun werk, aldus Schrijver. Verder is het een heel positieve ontwikkeling, vindt Schrijver, dat steeds meer bedrijven willen omschakelen naar biologische landbouw. Helaas komen deze bedrijven dan vaak in een lange wachtrij terecht omdat er een groot te kort aan landbouwgrond is. In de afgelopen jaren is in onze provincie 10% landbouwgrond uit roulatie genomen. Er is dus steeds minder ruimte voor grondgebonden landbouw. Jan Schrijver doet dan ook een beroep op gemeenten en de provincie om in de op te stellen Omgevingsvisie NH2050, expliciet te kiezen voor grondgebonden en duurzame landbouw en hiervoor de benodigde hectares te bestemmen. Op de vraag of de zogenaamde ‘verticale (stads)landbouw’ een oplossing kan zijn voor de vraag naar biologische producten reageert Jan Schrijver niet meteen enthousiast. Zijn ervaring leert dat het telen in aarde heel belangrijk is om te komen tot een gezond en smaakvol product. Aan het eind van het bezoek bekijken we de akkers van de Lepelaar waar op dit moment bietenplantjes groeien.

Nico Papineau Salm

Nico Papineau Salm

Al jaren ben ik actief voor de PvdA. Eerst als raadslid van de stadsdeelraad in Zeeburg (Amsterdam), daarna stadsdeelvoorzitter en nu 4 jaar statenlid. Kennis van en ervaring met de provinciale politiek heb ik opgedaan bij de Natuur en Milieufederatie Utrecht van 1991-2006. Als voorzitter van de Hollandsche Molen zet ik mij in voor monumentale

Meer over Nico Papineau Salm